Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Jak obliczyć dodatek do emerytury?

Obrazek

Okres opłacania przez rolnika podwójnej składki pokrywał się z okresem opłacania składki dodatkowej. Czy KRUS przyznając dodatek do emerytury rolniczej, zsumuje te lata i jak wyliczy ten dodatek?

12 kwietnia 2023, 08:00

Czytelnik pyta: Okres opłacania przez rolnika podwójnej składki pokrywał się z okresem opłacania składki dodatkowej. Czy KRUS przyznając dodatek do emerytury rolniczej, zsumuje te lata i jak wyliczy ten dodatek?

Pobieram emeryturę rolniczą z KRUS. Opłacałem składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez około 1 rok i 5 miesięcy oraz dodatkową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym powyżej 50 ha przeliczeniowych przez 3 lata i 5 miesięcy. Okres opłacania podwójnej składki pokrywał się z okresem opłacania składki dodatkowej. Czy KRUS przyznając mi dodatek do emerytury rolniczej, zsumuje te lata i jak wyliczy ten dodatek?


Specjalistka KRUS odpowiada: Dodatek przysługuje osobie pobierającej emeryturę rolniczą, która co najmniej przez jeden rok opłacała składkę. 

W świetle przepisów ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 337), do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub dodatkowej składki z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Dodatek przysługuje osobie pobierającej emeryturę rolniczą, która co najmniej przez jeden rok opłacała składkę. Okresy opłacania składek (zarówno podwójnej, jak i dodatkowej) sumuje się. Prawa do dodatku nie można przyznać wcześniej niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa pełny rok od opłacania składki. Przysługuje więc za pełne lata opłacania składki. Dodatek przysługuje w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania składek – według wzoru dodatek = 0,5% × emerytura podstawowa (aktualnie od 1 marca 2023 r. wynosi 1429,60 zł brutto) × liczba lat opłacania składek. Tak więc w pana przypadku dodatek = 0,5% × 1429,60 zł × 4 lata, czyli 28,59 zł. Dodatek wypłacany jest wraz z emeryturą, a jego wysokość będzie ulegała zmianie w terminie zmiany wysokości emerytury podstawowej, tj. przy waloryzacji.


Czytaj także: Kwoty dochodu zmniejszające emerytury i renty rolnicze w 2023 r.

Ewa Jaworska-Spicak
fot. envato.elementsTen artykuł pochodzi z wydania 04/2023

czytaj więcej

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)