Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Rozliczenie podatku od prądu – jak zrobić to prawidłowo?

Obrazek

Jeden licznik na gospodarstwo i na dom, wykorzystany limit stałej ceny. Jak prawidłowo zrobić rozliczenie i ile procent VAT można odliczyć od rachunku?

Roman Włodarz1 kwietnia 2023, 06:00

Czytelnik pyta: Jak prawidłowo zrobić rozliczenie podatku od prądu?

Jestem podatnikiem czynnym i mam jeden licznik energii elektrycznej na gospodarstwo, i na dom. Do tej pory nie rozliczałem VAT od energii, ale po wzroście cen i wyczerpaniu limitu stałej ceny 3000 kWh, chciałbym to zrobić. Słyszałem, że mogę odliczyć tylko 50% VAT od rachunku. Czy to jest prawda i jak prawidłowo robić takie rozliczenie?


Ekspert VAT odpowiada: Kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług...

Art. 86. 1. mówi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dla sytuacji rozliczania VAT bez podstawy w fakturze VAT, art. 86 ust. 2a przewiduje, że w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”.

Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Dalej przepisy określają takie sposoby rozliczania [klucze] wg różnych kryteriów, np. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni, wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Można też użyć proporcji zainstalowanej mocy i wiele innych, także na podstawie ustaleń podliczników zainstalowanych we własnym zakresie. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Nie ma żadnych formalnych wielkości proporcji jako prawidłowych, aczkolwiek US na podstawie wewnętrznych ustaleń mogą dopuszczać proporcje przykładowe.

Dla celów dowodowych ważne jest, aby ustalić ww. proporcję w formie dokumentu wewnętrznego z jakimś uzasadnieniem i nie zmieniać tej proporcji bez uzasadnienia. Stosowne adnotacje rozliczeniowe na każdej fakturze można dokonywać odręcznie. Wyżej wymieniony mechanizm rozliczenia VAT naliczonego ma też zastosowanie, m.in. do rozliczenia wody, gazu, ścieków, telekomunikacji itd.

Zobacz kiedy nasz ekspert VAT ma dyżur: TUATJ

Roman Włodarz
fot. envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 04/2023

czytaj więcej

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)