Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

100 tys. zł dla hodowców trzody i nawet 1 mln zł dla spółek wodnych – warunki wsparcia

Obrazek

 

ARiMR informuje, że 7 lipca ruszy nabór wniosków o wsparcie Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w ramach PROW 2014-2020. Jakie warunki przyznania pomocy?

Dorota Kolasińska30 czerwca 2022, 11:54

Niedługo rusza kolejny nabór „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” (7 lipca br., który potrwa do 2 wrześnie br. O pomoc mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów – rolnicy utrzymujący trzodę chlewną i spółki wodne lub związki.

Nabór wniosków dla producentów trzody chlewnej – warunki

O pomoc może się ubiegać rolnik, który jest właścicielem nieruchomości, posiada co najmniej 50 szt. trzody lub zrealizował zobowiązanie 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i planuje ochronę stada poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Rolnik może ogrodzić chlewnię i teren, wybudować lub zmodernizować zadaszoną nieckę do dezynfekcji, kupić urządzenia przeznaczone do dezynfekcji. Pieniądze może przenaczyć także na przebudowę/ remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, lub przebudowę/ rozbudowę/ remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub budowę/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, lub zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

Nabór wniosków dla spółek wodnych lub związków

Spółki wodne mogą przeznaczyć fundusze na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

W ramach środków z PROW można wykonać prace melioracyjne, by zabezpieczyć gospodarstwa rolne przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny. W ramach tego działania można wykonać prace, które polegają na przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień, lub budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, a także oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

Jakie kwoty wsparcia?

Agencja podaje, że pomoc wypłacana jest formie refundacji do 80% proc. kosztów poniesionych na konkretne inwestycje. Natomiast wysokość wpłaconego wsparcia zależy od tego, kto się o nie ubiega. Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić swoje gospodarstwo przed ASF, to maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Kryteria wyboru, kolejność przysługiwania wsparcia oraz szczegóły dotyczące pomocy znajdują się TUTAJ

oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. Envato Elements/archiwumPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)