Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

150 mln zł pomocy dla hodowców trzody: dokument czeka na podpis premiera

Obrazek

Na biurku premiera Mateusza Morawickiego leży już rozporządzenia o wartej 150 mln zł pomocy dla rolników ze stref ASF. Przewiduje on nowe zasady szacowania strat w sytuacji kiedy hodowcy zwiększyli produkcję.

wk15 września 2021, 14:49

- W związku z utrzymującymi się ograniczeniami w produkcji i zbycie świń związanymi z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), producenci świń prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami ponoszą skutki tych ograniczeń w postaci obniżenia dochodów z tej działalności. Uwzględniając powyższe, została uruchomiona pomoc dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze z ograniczeniami w związku z ASF – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Rozporządzenie ma na celu umożliwienie udzielania pomocy finansowej producentom świń ze stref ASF na wyrównanie utraconych dochodów, w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy, za który jest składany wniosek o pomoc, zwiększyli produkcję świń o co najmniej 25%.

Zasady wyliczania obniżonego dochodu

W takim przypadku kwota obniżonego dochodu będzie obliczana jako różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych w ciągu 12 miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tych miesiącach a iloczynem liczby świń sprzedanych w ciągu 12 miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i:

·       średniej ceny sprzedaży świń w kolejnych trzech latach przed 12 miesiącami objętymi wnioskiem albo

·       średniej ceny sprzedaży świń w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego 12 miesięcy objętych wnioskiem, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Rozporządzenia po uzyskaniu rekomendacji Rady Ministrów zostanie zgłoszony za pośrednictwem internetowego systemu przekazywania zgłoszeń do Komisji Europejskiej.

- Możliwość uzyskania pomocy na wyrównanie obniżonych dochodów oraz kredytów na wznowienie produkcji wpłynie na poprawę płynności finansowej gospodarstw rolnych, w których są prowadzone chów i hodowla świń, a tym samym docelowo wpłynie na wzrost konkurencyjności polskich producentów rolnych na rynku Unii Europejskiej – czytamy w podsumowaniu uzasadnienia projektu.

Zasięg pomocy

Ministerstwo rolnictwa szacuje, że nowa forma pomocy może dotyczyć 3822 gospodarstw rolnych, które prowadzą chów lub hodowlę świń na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia lub obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF, którzy w ciągu 12 miesięcy znacznie zwiększyli produkcję świń.

Projektowane zmiany nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Pomoc zostanie sfinansowana w ramach środków przewidzianych na pomoc na wyrównanie dochodów dla producentów świń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF. Na ten cel w 2021 r. zaplanowano 150 mln zł. 
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)