Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Apele i wnioski o zmianę strefy niebieskiej ASF na czerwoną na Lubelszczyźnie

Obrazek
Komisja Europejska negatywnie odniosła się do wniosku Głównego Lekarza Weterynarii o zniesienie obszaru zagrożenia ASF dotyczącego szeregu gmin, m.in. województwa lubelskiego. Wniosek został odrzucony ze względu na niekorzystną sytuację epizootyczną na terytorium Polski.
Andrzej Sawa11 maja 2020, 15:07
Półtora miesiąca temu Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się do dr Bogdana Konopki, Głównego Lekarza Weterynarii o podjęcie działań na rzecz zmniejszenia zasięgu strefy niebieskiej w związku z regionalizacją dotyczącą występowania ognisk ASF. Apel dotyczył kilkudziesięciu gmin objętych ograniczeniami. LIR postulował o szybkie przekwalifikowanie stref niebieskich na czerwone.

Izba argumentowała, że nadmierne restrykcje w strefie niebieskiej nie są zawsze dostosowane do realiów funkcjonowania stad, które bez możliwości odstępstwa praktycznie przestają funkcjonować. Dodatkowo cena skupowanej trzody chlewnej (całkowicie zdrowej) jest bardzo często rażąco niższa od ceny rynkowej. Sytuacja taka doprowadziła do kolejnych rezygnacji i zmniejszania się rodzimego chowu, przy braku alternatywy utrzymania gospodarstw.

LIR uzasadniała swoje stanowisko, że gospodarstwa z tej strefy w pełni wdrożyły bioasekurację. Z analizy dokumentów z kół łowieckich wynika, że nastąpił radykalny spadek pogłowia dzików, a nałożone na koła odstrzały są praktycznie niewykonalne z powodu spadku populacji tych zwierząt.

W odpowiedzi na wniosek LIR Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszaru zagrożenia i na bieżąco składa wnioski w tej sprawie do Komisji Europejskiej. IW podkreśliła, że w każdym przypadku KE bierze pod uwagę, m.in. ogólną sytuację epizootyczną w całym kraju, tempo szerzenia się choroby na danym terenie, dane odnośnie jej występowania w poprzednich latach oraz podejmowane przez służby weterynaryjne działania. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Główny Lekarz Weterynarii nie zgodził się z argumentacją Komisji Europejskiej i ponownie złożył wniosek dotyczący, m.in. woj. lubelskiego.

Zarząd LIR w ostatnim swoim stanowisku ponowił postulaty o zmniejszenie zasięgu strefy niebieskiej w związku z regionalizacją występowania ASF. Wnioskuje o włączenie gmin ze strefą niebieską do strefy czerwonej.
asPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy