Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

ASF szaleje w 9 państwach UE

Obrazek

Jak twierdzi Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na podstawie sporządzonego raportu obszar Unii Europejskiej dotknięty afrykańskim pomorem świń (ASF) „stopniowo się powiększa”.  

Dorota Kolasińska5 lutego 2020, 10:19
W raporcie, który koncentruje się na okresie od listopada 2018 r. do października 2019 r., stwierdzono, że choroba powoli rozprzestrzenia się w całej UE, głównie w kierunku południowo-zachodnim, do tej pory obejmując dziewięć krajów. Należą do nich Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, Słowacja, Belgia, Rumunia, Bułgaria i Węgry.

Republika Czeska jest obecnie oficjalnie wolna od ASF, ale wirusa stwierdzono także na Słowacji. 
W raporcie podkreślono, że występowanie tej choroby różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich z powodu wielu czynników, w tym struktury produkcji trzody chlewnej, warunków geograficznych i cech populacji dzików.

Według raportu gospodarstwa przydomowe, tj. niekomercyjne, stanowią szczególne wyzwanie dla programów zwalczania ASF ze względu na niekontrolowane przemieszczanie świń i ludzi, słabe bezpieczeństwo biologiczne i identyfikację gospodarstw. Głównym wektorem, według raportu w przydomowych hodowlach jest człowiek. 

Raport zawiera naukowe rekomendacje dla regionów dotkniętych chorobą lub potencjalnie dotkniętych chorobą. Podkreśla potrzebę zastosowania kombinacji środków, w tym ogrodzenia i nadzoru, ale także środków kontroli populacji dzików. W raporcie stwierdzono, że to połączone podejście okazało się skuteczne w spowalnianiu rozprzestrzeniania się choroby, przytaczając przykład Belgii jako kraju, który skutecznie spowolnił wejście choroby.

Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o zaktualizowaną analizę epidemiologii ASF we wszystkich państwach członkowskich UE.

oprac. dkol na podst. euractiv.com


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)