Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

ASF: Trwają kontrole bioasekuracyjne gospodarstw rolnych

Obrazek

Ponad 100 tysięcy gospodarstw rolnych zostało skontrolowanych pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji przez Inspekcję Weterynaryjną. Wciąż nie wiadomo kiedy kontrole się zakończą.

wk28 sierpnia 2019, 12:53
Decyzję o obowiązkowej kontroli wszystkich gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną rząd podjął w pierwszym kwartale 2018 r. gdy epidemia afrykańskiego pomoru świń zataczała w kraju coraz szersze kręgi. Celem takich działań miało być sprawdzenie wszystkich hodowców świń pod kątem przestrzegania przez nich wymogów zabezpieczenia gospodarstwa przed przedostaniem się do niego wirusa ASF. Od początku tych działań zwracano uwagę, że dla Inspekcji Weterynaryjnej, która miała dokonać tych kontroli, jest to nowy obowiązek, na który nie przeznaczono żadnych dodatkowych środków oraz ludzi.

Posłowie chcą wyjaśnień

Jak wygląda sprawa dzisiaj? O wyjaśnienia poprosili w Sejmie posłowie opozycji. 

- Wbrew zapowiedziom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z początku br. wirus ASF przybiera w Polsce na sile. Tylko w tym roku do 17 lipca br. zabito i utylizowano z powodu wystąpienia 21 nowych ognisk ASF aż 16 036 szt. trzody chlewnej. Każdego dnia z mapy Polski znikają kolejne stada trzody chlewnej w gospodarstwach indywidualnych. Nie zmienia to faktu, że wirus nie ustępuje z terytorium Polski - napisali w interpelacji posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke, którzy zadali pytania dotyczące m.in. ilości przeprowadzonych kontroli bioaskuracyjnych , ich koszt oraz perspektywę zakończenia.

W odpowiedzi na interpelacje resort rolnictwa poinformował, że w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. skontrolowano 107 313 gospodarstw utrzymujących świnie. Budżetu państwa nie kosztowało to teoretycznie nic, gdyż kontrole bioasekuracji były realizowane w ramach bieżących zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz finansowane ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii.

Kiedy zakończą się kontrole?

Tu sprawa jest bardziej skomplikowana i MRiRW nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że częstotliwość kontroli zależy od miejsca, w którym znajduje się gospodarstwo. Po drugie całkowicie nieprzewidywalnym czynnikiem jest konieczność przeprowadzenia rekontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danym gospodarstwie. „Ponadto, należy mieć również na uwadze możliwość istnienia przesłanek wskazujących na konieczność wykonywania kontroli doraźnych związanych np. z rozpatrywaniem skarg, wniosków, czy rożnego rodzaju innych zgłoszeń obywatelskich, w tym również o charakterze anonimowym. Jeszcze innym aspektem, którego nie można pominąć, jest fakt, że do ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy przestrzeganie wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, co generuje swoistą cyrkulację kontroli, a przeprowadzenie jednej kontroli nie oznacza, że będzie to jednocześnie ostatnia kontrola danego gospodarstwa” - napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Rafał Romańczuk, który jednocześnie zwrócił uwagę, że Inspekcja Weterynaryjna  przeprowadza szereg innych kontroli w gospodarstwach utrzymujących świnie, np. w ramach wymogów wzajemnej zgodności, planu urzędowej kontroli pasz, czy dobrostanu zwierząt, podczas których mogą być weryfikowane zagadnienia związane z bioasekuracją.

Efekty przeprowadzanych kontroli

Resort rolnictwa podkreślił także, że efektem przeprowadzonych kontroli jest potwierdzenie przez kontrolującego spełniania określonych wymagań w gospodarstwie, bądź też stwierdzenie nieprawidłowości, w konsekwencji czego wdraża się postępowanie administracyjne zakończone stosownym rozstrzygnięciem, w zależności od wyników analizy zebranego materiału dowodowego w ramach tego postępowania. Jednocześnie wykonywane kontrole odgrywają ważną rolę o charakterze edukacyjno - informacyjnym, co przedkłada się na wzmacnianie świadomości rolników. wk

Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)