Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

ASF: Zaostrzenie przepisów i wielkie strzelanie

Obrazek

Będzie zaostrzenie przepisów weterynaryjnych i większy odstrzał dzików do linii Wisły. Ministerstwo rolnictwa zaprezentowało szczegóły drugiej specustawy dotyczącej walki z afrykańskim pomorem świń.

2 września 2016, 08:48

– Przejrzeliśmy wszystkie przepisy, tak aby Powiatowy Lekarz Weterynarii mógł nakazywać i egzekwować te zakazy – powiedziała wiceminister rolnictwa Ewa Lech podczas konferencji prasowej. Zmiany będą dotyczyć 6 ustaw i ich celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się ASF oraz wszystkich innych chorób zakaźnych w przyszłości.

Zwierzęta uśmiercane w gospodarstwie

Zmiany dotyczą możliwości uśmiercania zwierząt w gospodarstwach, gdzie świnie przyrastają, a rolnik, ze względu na zakazy nie może ich wywieźć. Teraz Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła nakazać uśmiercenie tych zwierząt za odszkodowaniem.

– To jest bardzo ważna sprawa, bo już teraz są gospodarstwa gdzie świnie przyrastają i rolnicy pytają co mogą z tymi zwierzętami zrobić – tłumaczyła wiceminister Lech.

Rejestracja tymczasowych posiadaczy zwierząt

Kolejna zmiana polega na tym, że tymczasowi posiadacze zwierząt będą musieli być rejestrowani.

– Mówimy tu o przewoźnikach lub pośrednikach w handlu na targach. Mówiąc inaczej chcemy uściślić metody śledzenia przemieszczania zwierząt – kontynuowała Ewa Lech.

Większe uprawnienia powiatowych lekarzy weterynarii

Najwięcej zmian dotyczy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

– Są tam dodane możliwości dla powiatowego lekarza weterynarii. A te najważniejsze polegają na tym, że będzie on mógł nakazać kołom łowieckim i obwodom łowieckim odstrzał dzików. Będzie mógł również nakazać specjalny sposób zagospodarowywania tych dzików. W przypadku nie wykonania tych nakazów będą przysługiwały kary pieniężne. Wszystko będzie się odbywało na podstawie wydania aktu prawa miejscowego – tłumaczyła wiceminister Lech.
Do tej pory powiatowy lekarz weterynarii podpisywał z kołem łowieckim umowy na odstrzał, teraz będzie mógł odstrzał nakazać.

Bioasekuracja pod lupą

Inspekcja Weterynaryjna otrzyma także dodatkowe uprawnienia dotyczące walki z gospodarstwami, które nie przestrzegają zasad bioasekuracji. Powiatowy Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, gdzie stwierdzi, że nie są one spełniane, będzie mógł dać rolnikowi czas na poprawę warunków. Jeżeli po upływie tego czasu stwierdzi brak poprawy w przestrzeganiu zasad bioasekuracji będzie mógł wydać decyzję o ubiciu zwierząt.

– W tym przypadku nie będzie się należało odszkodowanie. Ale mamy nadzieję, że z tego przepisu nie trzeba będzie korzystać, bo rolnicy już rozumieją, że zasad bioasekuracji trzeba przestrzegać – zauważyła wiceminister Lech.

Rejestracja i zgłaszanie zdarzeń

Kolejna ważna zmian dotyczy zasad rejestracji świń. Rolnik teraz będzie miał obowiązek zarejestrować świnie w ciągu 30 dni od urodzenia. A każde przemieszczenie czy upadek, sprzedaż będzie musiał zgłaszać w ciągu 7 dni.

A w takiej sytuacji jaką mamy dzisiaj, czyli zagrożenia chorobą, będzie zobowiązany w ciągu 24 godzin powiadomić ARiMR o wszystkich przemieszczeniach – powiedziała Ewa Lech

Z kolei świnia, które przybędzie do gospodarstwa z własnym oznakowaniem będzie musiała być oznakowana również numerem aktualnego gospodarstwa i każdego następnego. Tak aby była pełna identyfikacja przemieszczania. To, co się zmienia naprawdę ułatwi nam walkę z chorobami zakaźnymi – podsumowała wiceminister Ewa Lech, która przypomniała jednocześnie że na zwalczanie chorób zakaźnych rząd ma rezerwę w wysokości 300 mln zł.

ASF groźny tylko dla zwierząt

Podczas konferencji prasowej w ministerstwie rolnictwa głos zabrał również dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, który podkreślił, że wirus ASF dotyczy tylko trzody chlewnej oraz dzików i w żaden sposób nie jest groźny dla zdrowia i życia ludzi.

– Nie kupujcie świń bez oznakowania. Nie kupujcie warchlaków i świń po okazyjnie niskich cenach. Przypominam, że nie będzie odszkodowań za ASF dla rolników, którzy nie przestrzegają przepisów i zasad bioasekuracji – apelował profesor Krzysztof Niemczuk.

Wiceminister Rafał Romanowski poinformował o deklaracji Polskiego Związku Łowieckiego, który zobowiązał się do zintensyfikowania sanitarnego odstrzału dzików. W piśmie skierowanym do okręgowych łowczych, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lech Bloch, zwrócił się o zmobilizowanie myśliwych do wykonania odstrzałów sanitarnych do 16 października. Początkowo umowy przewidywały, że będzie to trwało do końca roku.

Wiceminister Romanowski powiedział także, że minister środowiska zwróci się także do myśliwych z apelem o redukcję populacji dzików do poziomu 0,5 dzika na km2 od linii Wisły do naszych wschodnich granic.  wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)