Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Będzie kontynuacja programu monitorowania ASF

Obrazek

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF konieczne jest kontynuowanie programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń rownież w nadchodzącym roku. 

Anna Kurek18 listopada 2020, 18:12
Minister Rolnictwa złożył projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie Polski w 2021 r. "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie". 

Celem rozporządzenia jest kontynuacja działań, prowadzonych w 2020 r. 
W uzasadnieniu projektu czytamy, że w związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF konieczne jest kontynuowanie programu rownież w nadchodzącym roku. 
Program obejmuje m.in. badania laboratoryjne świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF, a także zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego, polowań na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz finansowanie pozyskiwania samic przelatek i starszych samic dzika na obszarze wolnym.
Pieniądze będą też przeznaczone na zwrot kosztów transportu i utylizacji padłych dzików, pozyskanych w ramach zorganizowanych przeszukiwań, a także finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych i unieszkodliwiania wszystkich tusz dzików, pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego.


Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)