Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Bioasekuracja – czy KRIR popiera nowelę ministerstwa?

Obrazek

MRiRW chce zaostrzyć przepisy odnośnie do bioasekuracji gospodarstw w strefach czerwonych i niebieskich. Co na to Krajowa Rada Izb Rolniczych?

Paulina Janusz-Twardowska7 lipca 2017, 06:00
Krajowa Rada Izb Rolniczych zdecydowanie popiera zaostrzenie przepisów odnośnie do warunków i zasad utrzymywania świń na terenach objętych ograniczeniami ASF proponowanych przez MRiRW – czytamy w kierowanym do ministerstwa stanowisku KRIR. Wskazuje jednak na konieczność dofinansowania gospodarstw na ich dostosowanie do nowych wymagań, jak również kwestię rekompensat dla gospodarstw zmuszonych do rezygnacji z produkcji w tym szczególnie dla utrzymujących zwierzęta na tzw. samozaopatrzenie.

Zarząd zaznacza, że zaplanowane ograniczenia stosowania zbóż i słomy ze stref czerwonych i niebieskich w produkcji świń może ograniczyć możliwości sprzedaży ziarna gospodarstwom zlokalizowanym na terenach objętych ograniczeniami ASF. W związku z tym apeluje o wprowadzenie zakazu importu ziarna z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Estonii i Białorusi, jako z krajów objętych afrykańskim pomorem świń.

KRIR twierdzi również, że 90-dniowy wymagany okres przechowywania słomy będzie trudny do spełnienia, gdyż na wschodzie już brakuje tego surowca ze względu na zeszłoroczne anomalia pogodowe.
pj-t


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)