Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Bioasekuracja w całym kraju: Obowiązki dla hodowców

Obrazek

Bioasekuracja będzie rozszerzona na teren całego kraju. Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt stosownego rozporządzenie. To kolejne zaostrzenie przepisów w walce z afrykańskim pomorem świń.

wk25 stycznia 2018, 16:04
O tym, że takie zmiany są przygotowywane minister Krzysztof Jurgiel oraz jego urzędnicy zapowiadali od kilku dni. Teraz znane są już szczegóły nowych przepisów, które rozesłano do konsultacji społecznych. 

Coraz większe zagrożenie ASF

Zdaniem resortu zmiany są  „konieczne ze względu na zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się choroby w głąb kraju. Wystąpienie choroby na danym terenie powoduje szereg restrykcji i wiąże się z koniecznością likwidacji zakażonych stad, co z kolei pociąga za sobą skutki ekonomiczne i społeczne. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie gospodarstw przed ewentualnym wniknięciem wirusa. Wprowadzane przepisy mają za zadanie podnieść poziom bioasekuracji gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wniknięcia do niego choroby” – napisano w uzasadnieniu. 

Lista obostrzeń i zobowiązań 

Dla rolników prowadzących gospodarstwa trzodziarskie może to być prawdziwa rewolucja. Lista nowych obowiązków, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa do chlewni, jest bowiem długa:
  • utrzymywanie świń oddzielnie od innych zwierząt;
  • zabezpieczenie budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, które często mają możliwość swobodnego poruszania się po okolicy;
  • stosowanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, które będą noszone tylko przy obsłudze świń, a nie będą wykorzystywane np. do pracy w lesie lub na polu;
  • karmienie zwierząt paszą, która była odpowiednio zabezpieczona przed dostępem zwierząt dzikich.
Ważnym elementem zmniejszającym ryzyko zawleczenia choroby do stada jest również obsługa świń z zachowaniem podstawowych zasad higieny oraz mycie i odkażanie. Dlatego projektowane rozporządzenie wprowadza następujące obowiązki i nakazy:
  • mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia przez osoby obsługujące świnie;
  • czyszczenia i odkażania narzędzi i sprzętu używanego do obsługi zwierząt;
  • wyłożenia i nasączania mat dezynfekcyjnych przed chlewnią;
  • odpowiedniego dokumentowania pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz osób wchodzących do chlewni, co w przypadku ewentualnego wystąpienia choroby w gospodarstwie lub w sąsiedztwie pozwoli na określenie prawdopodobnej drogi szerzenia się wirusa.
Zdaniem ministerstwa rolnictwa zastosowanie się do tych obowiązków, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń gdzie utrzymywane są zwierzęta, jest jednym z elementów zmniejszających ryzyko wystąpienia choroby.

Podwójny płot wokół chlewni

Ale to, co może wywołać najwięcej kontrowersji na wsi, to obowiązek otoczenia podwójnym ogrodzeniem wybiegów dla świń utrzymywanych w systemie otwartym. Wymóg ten jest podyktowany możliwością zakażenia świń tak utrzymywanych i należy jak najbardziej ograniczyć możliwość ich kontaktu ze zwierzętami dzikimi oraz innymi zwierzętami gospodarskimi. Resort rolnictwa jednak uspokaja, że wymóg ten nie będzie uciążliwy choćby dlatego, że ten system hodowli nie jest popularny i nie będzie obejmował dużej liczby podmiotów. 
W uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia znajduje się stwierdzenie, że nie będzie ono miało żadnego wpływu na finanse publiczne.
wk 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)