Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Bioasekuracja: zakaz trzymania świń i krów w tym samym budynku!

Obrazek

Będzie dalsze zaostrzenie zasad bioasekruacji dla rolników hodujących trzodę chlewną w strefach ASF. Rolnicy do końca roku będą musieli zbudować ogrodzenia wokół swojego gospodarstwa. Rząd wprowadzi też zakaz trzymania świń i krów w jednym budynku. Kto nie będzie chciał spełnić wymagań może zrezygnować z hodowli i otrzymać odszkodowanie.

26 czerwca 2017, 11:12

Kolejne zaostrzenie zasad bioasekuracji to efekt kilkunastu nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń, które pojawiły się w czerwcu, po wielu miesiącach spokoju. Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia, które wysłał do konsultacji społecznych.

Przykręcanie śruby

Celem nowych obostrzeń jest „zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń od dzików wolno żyjących na świnie utrzymywane w gospodarstwach” – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.  

Jak resort rolnictwa chce zatrzymać nową falę ASF. Przede wszystkim chce wprowadzić dwa dodatkowe wymagania:

  • budynki inwentarskie i budynki, gdzie przetrzymywana jest ściółka i pasze muszą zostać otoczone pojedynczym 1,5 metrowym ogrodzeniem związanym na stale z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwach;
  • zakaz trzymania świń w tych samych budynkach, w których są jednocześnie trzymane inne zwierzęta kopytne.


Zdaniem ekspertów utrzymywanie świń w jednym budynku z innymi zwierzętami wypasanymi na pastwiskach, na których przebywał dziki lub żywionych zielonką pozyskaną z terenów gdzie przebywały dziki, może stanowić zagrożenie przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń z dzików na świnie utrzymywane w gospodarstwie. Na wybudowanie ogrodzenia rolnicy będą mieli czas do końca tego roku. Realizacja nowych zasad będzie finansowana przez rolników!!!
 
Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązywać na terenie kilkudziesięciu gmin. Głównie w województwie podlaskim, ale także lubelskim i mazowieckim. W pozostałych gminach objętych programem bioasekuracji obostrzenia pozostają bez zmian z uwagi na stabilizację sytuacji epizootycznej.

Odszkodowania

Jednocześnie rząd przewiduje, że nie wszyscy rolnicy będą w stanie spełnić nowe zasady. Dlatego hodowcy będą mogli złożyć specjalne oświadczenia. Należy bowiem zapewnić możliwość rezygnacji z utrzymywania świń rolnikom, którzy nie będą w stanie kontynuować działalności po wprowadzeniu nowych przepisów.

Ministerstwo rolnictwa nie ukrywa, że celem nowych przepisów jest ograniczenie liczby gospodarstw, które mają problem ze spełnieniem zasad bioasekuracji, który utrzymują kilka lub kilkanaście świń. Tymczasem jak wynika z ustaleń Inspekcji Weterynaryjnej jak dotąd ogniska afrykańskiego pomoru świń występują głownie w małych gospodarstwach utrzymujących do 15 sztuk zwierząt.

Biorąc pod uwagę ilość gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną oraz dotychczasowe doświadczenia rząd szacuje, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań złoży 1452 gospodarstw z 5584 działających na tym terenie. Oznacza to, że ubojowi zostanie poddanych ok. 12,5 tys. sztuk świń, za które Skarb Państwa wypłaci 6,8 mln złotych odszkodowań.   wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)