Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Brak odszkodowań z tytułu ASF?

21 rolników, którzy z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń zostało zmuszonych do likwidacji prawie 14 tys. sztuk zwierząt nie otrzymało odszkodowań z tego tytułu. Przyczyną odmów wypłat jest nieprzestrzeganie przez hodowców przepisów.
wk21 maja 2020, 08:46
Interwencję poselską w sprawie „braku wypłaty odszkodowań dla 40% właścicieli stad trzody chlewnej dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF)” przeprowadzili w ministerstwie rolnictwa posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke. Wynika z niej, że w latach poprzednich (2014-2018) odsetek rolników, którzy nie otrzymali odszkodowań za ASF wynosił tylko 17,7%. Tymczasem w 2019 r. pieniędzy nie otrzymało 21 rolników, którzy musieli zlikwidować 13 992 sztuki świń!

Resort rolnictwa tłumaczy, że odszkodowania nie są przyznawane w przypadku, gdy występują negatywne przesłanki, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Oznacza to, że odszkodowań nie przyznaje się w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów:

o identyfikacji i rejestracji zwierząt, 
o zabezpieczeniu gospodarstwa przed przenikaniem czynników zakaźnych, 
o zasadach przemieszczania zwierząt. 

- W związku z powyższym, przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania odszkodowania, powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany jest do ustalenia, czy istnieją przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania. Jeżeli w gospodarstwach, w których w 2019 r. stwierdzono ogniska ASF, były stwierdzane tego rodzaju nieprawidłowości, powiatowi lekarze weterynarii nie mogli wydać decyzji o przyznaniu odszkodowania. Decyzja administracyjna wydana przez powiatowego lekarza weterynarii w sprawie odszkodowania jest ostateczna. Posiadacz zwierząt niezadowolony z jej rozstrzygnięcia, ma prawo w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego – napisał w odpowiedzi posłom minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Na skierowanie sprawy na drogę sądową zdecydowało się dotychczas 6 właścicieli stad dotkniętych ASF.
wk
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)