Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF wytyka błędy rządowi i postuluje do premiera Morawieckiego o zmiany

Obrazek

Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF wytyka rządowi błędy w zwalczaniu afrykańskiego wirusa i radzi co władze powinny zrobić, aby wygrać tę bitwę. ASF stanowi zagrożenie dla 166 tys. gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną. 

wk12 lutego 2020, 11:56
W liście przesłanym do premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele 5 organizacji skupiających hodowców trzody chlewnej oraz przemysł mięsny zwrócili uwagę, że w walce z ASF brak jest spójnej koncepcji z uwzględnieniem działań wszystkich resortów. Dlatego niezbędne jest powołanie Koordynatora ds. walki z ASF podlegającego bezpośrednio premierowi. Koordynator przejmie kompetencje resortu rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i infrastruktury w zakresie walki z ASF. Poza tym powinien powstać Centralny Zespół Zarządzania Kryzysowego w skład, którego wejdą przedstawiciele: Inspekcji Weterynaryjnej, nauki, służb mundurowych, organizacji producentów i przetwórców trzody chlewnej , myśliwych, Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz mediów publicznych.

W liście do premiera przedstawiono długą listę postulatów. W zakresie zwiększenia bioasekuracji Porozumienie opowiada się m.in. za: zwiększeniem środków budżetowych i unijnych przeznaczonych na walkę wirusem ASF, ale także za likwidacją wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie niespełniających minimalnych zasad bioasekuracji oraz likwidacją wszystkich stad trzody chlewnej, które nie zostały zarejestrowane oraz likwidacją nielegalnych ubojów gospodarczych;

W zakresie odstrzału sanitarnego, badania i utylizacji padłych dzików Porozumienie postuluje O niezwłoczne wprowadzenie w życie zmian Prawa łowieckiego przyjętych w tzw. specustawie o ASF oraz redukcję populacji dzików w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem rejonów o dużej koncentracji produkcji świń oraz strefy WAMTA. 
 

Należy wzmocnić Inspekcję Weterynaryjną


Kolejna lista postulatów jest związana ze wzmocnieniem nadzoru weterynaryjnego. Zdaniem członków Porozumienia lekarze weterynarii powinni zarabiać na poziomie średniej krajowej dla poczatkującego inspektora Inspekcji Weterynaryjnej. Ze względu na małą liczbę lekarzy weterynarii w IW Porozumienie proponuje specjalny dodatek dla każdego lekarza weterynarii pracującego w IW w wysokości 2000 zł miesięcznie. 

Jednocześnie podwyżki powinny objąć wyznaczonych lekarzy weterynarii za czynności zlecone przez powiatowego lekarza weterynarii. Inaczej cały czas będziemy borykać się z brakiem chętnych lekarzy chętnych do wystawiania np. świadectwa zdrowia w przemieszczaniu trzody, pobierania próbek krwi, kontroli bioasekuracji itp. 
Kolejny pomysł na wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej to zwiększenie ilości etatów po zapełnieniu obecnych wakatów tak, aby zapewnić sprawne działanie IW. 

Ograniczenie skutków ASF


Kolejne postulaty dotyczą ograniczania negatywnych skutków gospodarczych związanych z wystąpieniem ASF. Porozumienie domaga się m.in. wsparcia finansowego dla hodowców świń, które zrekompensuje im poniesione straty i zapobiegnie rezygnacjom z hodowli oraz umożliwienie przemieszczania świń i ich materiału biologicznego ze strefy czerwonej do strefy białej na podstawie świadectwa wystawionego przez PLW fermy wysyłającej.Porozumienie chce także utemperowania działalności sieci handlowych żądając wsparcia MRiRW w rozmowach z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji celem podpisania dokumentu regulującego kwestie handlu i powstrzymującego dyskryminację mięsa pochodzącego ze stref ASF. 

Wprowadzone mają być także kary w wysokości -1%-10% obrotu za dyskryminowanie przez sieci handlowe i inne placówki handlu detalicznego tych producentów trzody chlewnej oraz przetwórców wieprzowiny, którzy znaleźli się w strefie czerwonej i niebieskiej.

Sygnatariusze listu do premiera domagają się także doprecyzowania zasad wypłacania odszkodowań i nagród w zależności od spełnienia zasad bioasekuracji. Kryteria służące do wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu odszkodowania i nagród powinny być zrozumiałe dla producentów świń i nie stwarzać możliwości dowolnej interpretacji przez kontrolujących inspektorów.

I wreszcie Porozumienie chce przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej zwalczania afrykańskiego pomoru świń w mediach publicznych.

Pod listem podpisali się Aleksander Dargiewicz (KZP-PTCH), Witold Choiński (Polskie Mięso), Janusz Rodziewicz (SRW RP), Wiesław Różański (UPEMI) oraz Ignacy Zaremba (POLSUS). 


wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)