Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Chiny: regionalna kontrola zwierząt pod kątem chorób pomoże zwalczyć ASF?

Obrazek

Chiny mają zostać podzielone na pięć stref, w których władze lokalne będą zajmować się zapobieganiem chorobom zwierząt i ich kontrolą. Władze mają nadzieję, że doprowadzi to do bardziej stabilnej sytuacji w zakresie ASF.

Dominika Mulak28 kwietnia 2021, 19:36

Chińskie Ministerstwo Rolnictwa wydało niedawno „Regionalny plan zapobiegania i kontroli afrykańskiego pomoru świń (ASF) i innych poważnych chorób zwierząt”, który musi być wdrożony w całym kraju od 1 maja. Przewiduje on zasadniczo podział kraju na pięć stref, z których każda obejmuje kilka prowincji, w których zapobieganie chorobom zwierząt i ich zwalczanie będzie prowadzone na szczeblu regionalnym przez odpowiedzialne organy lokalne. Projekt pilotażowy w tym zakresie został już uruchomiony w 2019 r. w prowincjach centralnych i południowych, co według rządu doprowadziło do poprawy bezpieczeństwa biologicznego i bardziej stabilnej sytuacji w zakresie ASF.


Lepsze monitorowanie transportów świń

Plan ten ma na celu wzmocnienie środków zapobiegawczych i kontroli ASF i innych chorób zwierzęcych na poziomie regionalnym, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się na terenie całego kraju. Wdrożone zostaną ulepszone mechanizmy reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz identyfikowalność chorób i transportowanych zwierząt, a tym samym zoptymalizowany zostanie system sprawozdawczości i gromadzenia danych. Celem jest stworzenie w kraju stref wolnych od ASF i ich ochrona poprzez ścisłe kontrole transportu i zakazy przemieszczania się do wolnych regionów.

Jedną z kluczowych kwestii jest zatem możliwie najpełniejsze monitorowanie transportu świń, który musi odbywać się częściowo po określonych trasach. W perspektywie średnioterminowej celem jest zastąpienie dłuższych transportów zwierząt w coraz większym stopniu transportami mięsa. W tym celu należy dostosować struktury przemysłu ubojowego poprzez zwiększenie zdolności ubojowych i przetwórczych na głównych obszarach produkcji trzody chlewnej, tak aby świnie mogły być ubijane bliżej miejsca ich hodowli. Zgodnie z planem, tuczniki nie mogą być transportowane poza wyznaczone regiony.

W celu poprawy monitorowania i kontroli wprowadzony zostanie system rejestracji pojazdów do przewozu świń, a bezpieczeństwo biologiczne w gospodarstwach produkcyjnych i rzeźniach zostanie zoptymalizowane, na przykład poprzez regularne badania na obecność ASF. Ostatnio przypadki ASF wielokrotnie pojawiały się w Chinach, ponieważ nielegalnie przewożono zakażone zwierzęta.

Źródło: AgEPicture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)