Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Co jest sprawdzane podczas kontroli bioasekuracji?

KZP-PTCh wymienił punkty, które na pewno będą sprawdzane podczas kontroli bioasekuracji. Warto sprawdzić czy mamy wszystko zgodnie z przepisami.

Dorota Kolasińska22 lipca 2020, 14:23
Jak wiadomo, uchybienia w niespełnieniu wymagań zasad bioasekuracji, może spowodować, że nie otrzymamy odszkodowania w sytuacji, gdy na fermę wedrze się ASF. Warto wiedzieć, jakie wymagania trzeba spełnić, aby pozytywnie przejść obowiązkową kontrolę. 

– W przypadku wystąpienia ogniska ASF właściciel fermy musi wylegitymować się wszelkimi niezbędnymi protokołami, świadectwami i wykazami. W gospodarstwie przez 3 lata należy przechowywać dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt – informuje KZP-PTCh. 

Podczas kontroli bioasekuracji będzie sprawdzane: 

– rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
– obsługa zwierząt przez pracowników (jedna lub kilka ferm)
– obsługa zwierząt przez osoby nie uczestniczące przez 72 godz. w polowaniach
– osoby postronne w budynku
– czy posiadacz świń posiada spis zwierząt z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, który jest na bieżąco aktualizowany oraz czy wszystkie świnie wprowadzane do gospodarstwa zaopatrzone są w świadectwo zdrowia
– czy stosowane jest obuwie ochronne, odzież ochronna
– czy nie prowadzi się uboju w gospodarstwie na własny użytek
– czy są tabliczki przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, 
– jaki jest stan mat przed wejściami do gospodarstwa i wyjściami oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń
– czy szerokość i długość mat jest zgodna z przepisami
– czy jest spełniony wymóg utrzymania skuteczności działania płynu dezynfekcyjnego
– egzekwowanie zakazu wykorzystywania słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia
– stosowanie się do zakazu wnoszenia i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Wszystkie wymagania znajdują się w rozporządzeniu określającym szczegółowe zasady bioasekuracji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, z późniejszymi zmianami,

a poradnik dotyczący różnych metod zabezpieczenia chlewni przed nieproszonym ASF, jest tutaj 

oprac dkol na podst. kzp-ptch.pl

Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)