Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Czy masowy odstrzał dzików ma sens? MRiRW odpowiada

Obrazek

Czy polowania mają sens? Populacja dzików jest na tyle duża, że ASF rozprzestrzenia się na kolejne obszary Polski, dlatego ich depopulacja jest kluczowa w sprawnym zwalczaniu choroby – ministerstwo rolnictwa odrzuca w ten sposób zarzuty podważające sensowność polowań.  

wk14 lutego 2022, 09:07

Do ministra rolnictwa zgłosiła się grupa posłów klubu Lewica, którzy zadali pytania dotyczące planowanego masowego odstrzału sanitarnego dzików w Polsce.

Polowania nie mają sensu?

„Do końca lutego br. myśliwi mają prowadzić masowy odstrzał sanitarny dzików, łącznie z odstrzałem ciężarnych samic. Nakazał Pan eksterminację dzików w związku z wirusem ASF w Polsce, jednak eksperci zajmujący się problemem ASF przekonują, że masowy odstrzał nie powstrzyma zakażeń, a może go nawet pogłębić. Obecny pomysł cechuje się brakiem kontroli nad wdrażaniem programu bioasekuracji w Polsce, a polowania zwiększają migrację chorych osobników, co prowadzi do coraz większego rozprzestrzeniania się wirusa” – napisali posłowie, którzy zwrócili także uwagę, że na odstrzał sanitarny dzików przeznacza się obecnie 80 mln zł, a jedynie 3 mln zł na wyszukiwanie zmarłych zainfekowanych dzików.

W interpelacji posłowie Lewicy powołali się także na opinię ekologów. M.in. Adama Bohdana z Fundacji Dzika Polska, którego zdaniem obecne działania przynoszą odwrotny efekt a plan odstrzału dzików na terenie Polski to działanie bez podstaw merytorycznych i wbrew wytycznym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz strategii walki z ASF dla Unii Europejskiej.

Rola odstrzału sanitarnego

W odpowiedzi MRiRW napisało, że redukcja populacji dzików jest realizowana na terytorium Polski w sposób ciągły, w pierwszej kolejności w ramach  planowej gospodarki łowieckiej. Ta z kolei prowadzona  jest w obwodach łowieckich przez  dzierżawców lub  zarządców, m. in. w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Równocześnie, uzupełniająco w stosunku do rocznych  planów  łowieckich, stosowana jest instytucja odstrzału sanitarnego. Sprawozdawczość w tym zakresie prowadzona jest przez Inspekcję Weterynaryjną. Do końca aktualnego łowieckiego roku gospodarczego (31 marca) przewidziany odstrzał sanitarny dzików ma wynieść 55 706  sztuk.

Dziki w centrum walki z ASF

Dzik to kluczowy rezerwuar oraz źródło przenoszenia wirusa ASF. Z tego powodu,  aby zwalczyć ASF w środowisku, a tym samym presję wirusa ze środowiska do gospodarstw utrzymujących świnie, konieczne jest ograniczanie populacji tego  gatunku zwierząt. Z uwagi na powyższe, dla sprawnego zwalczania ASF w Polsce  aktualnie jednym z kluczowych elementów, obok bioasekuracji gospodarstw i eliminacji padłych dzików i ich szczątków ze środowiska, jest działanie polegające na redukcji populacji dzików realizowanej na terytorium RP w oparciu o wytyczne  Komisji Europejskiej oraz rekomendacje zespołów ją wspierających. Celem tych działań jest ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się ASF na obszary wolne od tej  choroby” napisał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który podkreślił, że wysoka liczebność dzików jest istotnym czynnikiem wpływającym na występowanie, tempo rozprzestrzeniania się oraz czas utrzymywania się ASF na danym obszarze.

MRiRW twierdzi, że duże zagęszczenie dzików sprzyja przenoszeniu choroby na nowe  obszary. Rośnie także ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstw utrzymujących świnie pośrednio lub bezpośrednio przez zakażone dziki. W związku z powyższym  konieczne jest odpowiednie zarządzanie populacją dzików w Polsce i systematyczne,  kontrolowane ograniczanie ich liczebności.

Tak jak w całej Europie

MRiRW podkreśliło także, że redukcja populacji dzików jest jednym z podstawowych elementów zwalczania ASF w całej Unii Europejskiej, zgodnie z dokumentem roboczym Komisji Europejskiej „Strategiczne podejście do zarządzania afrykańskim  pomorem świń dla UE”. Zgodnie z przyjętą strategią, środki dedykowane zarządzaniu  populacją dzików są przeznaczone dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zarządzania tym zasobem dzikiej fauny. Strategia wskazuje, że nawet przy braku ASF wymagane jest długoterminowe planowanie pozwalające kontrolować populację dzików.

Cel nie został jeszcze osiągnięty

Dlatego zarządzanie populacją dzików w Polsce powinno zmierzać do osiągnięcia takiego poziomu, który wpłynie na zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby wśród dzików. A od czasu wykrycia ASF na terytorium Polski w 2014 r., poziom taki nie został osiągnięty, a populacja dzików jest na tyle duża, że choroba rozprzestrzenia  się na kolejne obszary Polski.

„Z  ww. powodu konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do ograniczania liczebności dzików, jak również szeregu innych przedsięwzięć, spośród których najważniejsze to: podnoszenie poziomu bioasekuracji  gospodarstw oraz eliminacja padłych dzików i ich szczątków ze środowiska.
Celem tych działań jest ograniczenie dalszego szerzenia się choroby na terytorium RP, a tym samym minimalizowanie negatywnych skutków dla sektora trzody chlewnej” – podsumował wiceminister R. Bartosik. 


wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)