Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Dolnośląskie – potwierdzono pierwszy przypadek ASF u dzika

Obrazek

ASF niestety został stwierdzony również w województwie dolnośląskim w miejscowości Kotla, w gminie o tej samej nazwie. Jednocześnie zniesiono niektóre strefy w woj. mazowieckim! 

Dorota Kolasińska27 listopada 2019, 14:12
Główny Lekarz Weterynarii poinformował w komunikacie, że w dniu 26 listopada 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, uzyskano dodatni wynik badania w kierunku ASF, w próbce pobranej w dniu 22 listopada br. od dzika padłego. 

Dzik został znaleziony na terenie przeszukiwań prowadzonych w województwie dolnośląskim, w miejscowości Kotla, w gminie Kotla, w powiecie głogowskim.
W związku z tym podjęte zostały wszystkie czynności przewidziane prawem dla stwierdzenia takiego przypadku.Ponadto opublikowano decyzję wykonawczą Komisji (UE) nr 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r., zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. 

W związku z wystąpieniem kolejnych przypadków ASF u dzików na terenie województwa lubuskiego, powiększony został zasięg obszaru objętego ograniczeniami („strefa czerwona”) oraz obszaru ochronnego („strefa żółta”) w obrębie województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Ponadto, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, Komisja Europejska zdecydowała o zniesieniu restrykcji na terenie niektórych gmin w obrębie powiatów: płockiego i płońskiego, w województwie mazowieckim, położonych w obszarze zagrożenia w związku z występowaniem ASF.

Na mocy przyjętej decyzji, status obszarów objętych ograniczeniami zostanie przywrócony dla niżej wymienionych gmin:

- w powiecie płockim - Wyszogród i Mała Wieś,
- w powiecie płońskim - Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą.

Niedawno pisaliśmy o przypadku w Czerwińsku nad Wisłą, który miał miejsce w sierpniu, a strefa obowiązywała dość długo, co powodowało problemy dla okolicznych rolników. Przeczytasz o tym TUTAJ
Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)