Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Ile kosztuje walka z ASF?

Obrazek

O tym, ile kosztuje walka z afrykańskim pomorem świń, rozmawiamy z Zofią Batorczak - wojewódzkim lekarzem weterynarii w Zielonej Górze.

Anna Kurek2 marca 2020, 10:01
top agrar Polska: Już czwarty miesiąc walczymy z ASF w Lubuskiem. Ile mieliśmy na tym terenie przypadków?
Zofia Batorczak: Na terenie województwa lubuskiego odnotowano 71 przypadków ASF u dzików w 2019 r. i 180 przypadków w 2020 r.

top agrar Polska: Jakie koszty do dziś pochłonęły badania dzików oraz ich utylizacja w Lubuskiem?
Z.B.: Na badania laboratoryjne dzików w kierunku ASF oraz ich utylizację od 14 listopada 2019 roku do dziś (17 lutego) wydaliśmy ponad 720 tys. zł.

top agrar Polska: Kto kupuje chłodnie na odstrzelone dziki?
Z.B.: Zaopatrzenie myśliwych w chłodnie na odstrzelone dziki leży w gestii powiatowych lekarzy weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna (IW) w województwie lubuskim dysponuje 58 chłodniami.

top agrar Polska: Jakie koszty poniosła IW w związku z zakupem chłodni?
Z.G.: IW w zeszłym roku kupiła 15 chłodni za łączną kwotę nieco ponad 203 tys. zł, a 4 chłodnie zostały przekazane z innych województw.
Polski Związek Łowiecki zgłosił zapotrzebowanie do IW na 111 chłodni dla woj. lubuskiego na zwalczanie ASF, to jest na kwotę ponad 2,9 mln  zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Obecnie w powiatowych inspektoratach weterynarii woj. lubuskiego są przeprowadzane postępowania na ich zakup.

top agrar Polska: Skąd pochodzą pieniądze wypłacane myśliwym za odstrzelone dziki?
Z.B.: Z rezerw celowych budżetu państwa przekazywanych IW. Obecnie jesteśmy w trakcie oczekiwania na zamówione środki finansowe, które przeznaczone będą m.in. na wypłatę należności dla myśliwych.

top agrar Polska: Myśliwi mają obowiązek bioasekuracji podczas polowań. Kto ich kontroluje?
Z.B.: Na każdym myśliwym ciąży obowiązek zachowania zasad bioasekuracji, a kontrola jego przestrzegania spoczywa na PZŁ i IW w zakresie wynikającym z ustawowych kompetencji. Wynika to również ze specustawy.

top agrar Polska: Gdzie myśliwi powinni patroszyć dziki?
Z.B.: Zgodnie z wytycznymi odnośnie do stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, umieszczonymi na stronie GLW – na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku, lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.
Zasady na 2020 r. zostaną określone w „Programie mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym ASF i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

top agrar Polska: Czy Inspekcja w Lubuskiem dysponuje odpowiednimi środkami i siłami, aby skutecznie reagować i zwalczać ASF na swoim terenie?
Z.B.: IW otrzymuje środki finansowe na swoje podstawowe działania statutowe. Nieprzewidziane epizoocje – w tym ASF powodują, że trzeba ubiegać się o przyznanie dodatkowych środków finansowych pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa. W takich sytuacjach niewystarczające jest nasze zaplecze kadrowe. Powiatowe inspektoraty weterynarii pomagają sobie nawzajem. Otrzymujemy też wsparcie kadrowe z innych województw. Poza tym prowadzimy szkolenia dla upoważnionych lekarzy wolnej praktyki, myśliwych, leśniczych, rolników i innych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie ASF.


Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)