Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Komisja rolnictwa: jakie zmiany w programie zwalczania ASF?

Obrazek

Jeszcze dzisiaj może zapaść decyzja o zdjęciu w kolejnych powiatach obostrzeń związanych z wystąpieniem ASF. Komisja rolnictwa zapowiada także kolejne zmiany w programie walki z pomorem.

wk7 kwietnia 2022, 13:39

Podczas posiedzenia komisji rolnictwa i rozwoju wsi posłowie wysłuchali informacji na temat zwalczania ASF.

Smutne statystyki

Z informacji przedstawionych przez MRiRW i GIW wynika, że w 2021 r. stwierdzono:

  • 3 214 ognisk ASF u dzików z łączną liczba dzików w ogniskach 4 705, w 10 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim,
  • 124 ogniska ASF u świń z łączną liczbą świń w ogniskach 42 253 szt., w 11 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Najwięcej ognisk, bo aż 55,  stwierdzono w woj. podkarpackim.

Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania ASF w Polsce w 2022 r. jest następująca:

  • nie stwierdzono ognisk ASF u świń,
  • stwierdzono 796 ognisk ASF u dzików z łączną liczbą 1029 dzików w następujących województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim

– Od 17 grudnia 2021 r. w obiektach inwentarskich, gospodarczych nie stwierdzono chorych świń. Wskazuje to, że rolnicy stosują bioasekurację, wymogi przepisów i jest to bardzo pożądane zjawisko – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Co nowego w walce z ASF?

W 2022 r. planowane jest wdrożenie m.in. następujących zmian w programie zwalczania ASF r.:

  • wzrost kwoty wypłacanej za znalezienie zwłok padłego dzika poza obszarami objętymi ograniczeniami do 200 zł/dzika (obecnie kwota wynosi 100 zł),
  • zakup do 500 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików,
  • zastosowanie systemu informatycznego do zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego (w tym sanitarnie) dzika.

Jak przebiega „zdejmowanie” stref?

Posłowie wysłuchali także informacji dotyczących toczących się cały czas negocjacji z Komisją Europejską dotyczących wyznaczania obszarów objętych ograniczeniami (OOO). Głosowanie nad zmianami w regionalizacji odbywają się w ramach posiedzeń Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCPAFF).

– Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco podejmował i podejmuje działania i wnioskuje do Komisji Europejskiej o łagodzenie restrykcji i zmiany stref. Kolejne procedowanie będzie 6-7 kwietnia – zapowiedział w Sejmie Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii. 

W styczniu 2022 r.  zniesiono OOO III w 12 gminach w powiecie mławskim i żuromińskim (woj. mazowieckie) i przeniesiono 9 gmin do OOO I i 3 gminy do OOO II.

Następnie w wyniku kolejnego wniosku o posiedzeniu SCPAFF w dniach 10-11 lutego i negocjacjach strony polskiej z OOO III do OOO II przeniesionych zostało 41 gmin w 17 powiatach, w 5 województwach:  dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, warmińsko – mazurskim i podkarpackim.

Po posiedzeniu SCPAFF 14 marca, na podstawie wniosku złożonego przez GIW z OOO III do OOO II przeniesiono 6 gmin w 3 powiatach (w 2 województwach: warmińsko - mazurskim i dolnośląskim).

Kiedy kolejne zmiany w strefach?

Obecnie w obszarach objętych ograniczeniami  I, II i III znajduje się 67,7% powierzchni kraju z czego ok 37,6% to OOO II i ok. 6,5% OOO III.
Kolejne posiedzenie SCPAFF odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia. Polska liczy na zdjęcie kolejnych stref m.in. w powiecie dębickim, tarnowskim oraz działdowskim.
- Strefy są ustalane przez Komisję Europejską. My możemy tylko negocjować. Staramy się, aby te strefy były jak najmniejsze. Jesteśmy jedynym państwem członkowskim, który tnie te strefy – podkreślił Paweł Niemczuk. 

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)