Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Kończy się nabór wniosków o dotacje na ochronę gospodarstw przed ASF!

Obrazek

Nabór wniosków o dotacje na ochronę gospodarstwa przed ASF, a także wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń chroniących gospodarstwa przed suszą i powodzią zakończy się 2 września 2022 r. Ilu rolników już złożyło wnioski?

Justyna Czupryniak22 sierpnia 2022, 14:40

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotychczas poinformowała o zebraniu wniosków, których łączna kwota wsparcia sięga ok. 1 mln zł. Nabór dokumentów rozpoczął się 7 lipca 2022 r. Projekt jest finansowany z PROW 2014-2020. 

Kto skorzysta ze wsparcia do inwestycji? 
Ze wsparcia oferowanego przez ARiMR mogą skorzystać następujące grupy osób: 
Grupa I – rolnicy, którzy chcą zrealizować inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozwojem wirusa ASF i:
 • zajmują się chowem lub hodują minimum 50 świń, 
 • zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń. 
Grupa II – spółki wodne lub ich związki, w których: 
 • większość członków stanowią rolnicy,  
 • więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki posiadają rolnicy.  

W jaki sposób można złożyć wnioski o dotację? 

Istnieją trzy sposoby składania wniosków o dotację do wsparcia inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dokumenty można składać: 
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, 
 • poprzez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej platformy ePUAP. 

Ile wyniesie wsparcie i komu zostanie wypłacone? 

Wysokość wsparcia w ramach programu jest uzależniona od grupy, ubiegającej się o dotację. W przypadku rolników ARiMR przewiduje: 
 • do 100 tys. zł, a maksymalny zakres refundacji stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.  
Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na: 
 • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, 
 • wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, 
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, 
 • zakup silosu na paszę gotową lub do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego postawieniem, 
 • przebudowę lub remont, które umożliwią utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, 
 • wykonanie ogrodzenia chlewni. 
Wsparcie dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych będzie oscylowało w granicach 1 mln zł. 
Po zmianie przepisów spółki wodne lub ich związki mogą ubiegać się o: 
 • zaliczkę (co było możliwe już wcześniej), 
 • wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, 
 • zwrot podatku VAT, 
 • jednostkowe stawki pomocy. 

“Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” a Poddziałanie 5.1 

“Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” to projekt realizowany w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego celem jest wsparcie rolników, którzy chcą zmodernizować swoje gospodarstwa w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem wirusa ASF, a także spółek lub związków wodnych, które są zainteresowane wsparciem zakupu urządzeń zapobiegających suszy i powodzi. 
oprac. Justyna Czupryniak 
źródło: gov.pl 
zdjęcie: Envato Elements
 
 


Picture of the author
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)