Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Kontrola NIK w lubuskim: mimo wysiłków, ASF nadal się rozprzestrzenia

Obrazek

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zwalczanie ASF w województwie lubuskim. Zauważa jednak, że braki kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej nie pozwoliły na wykonanie wszystkich obowiązków. Jednocześnie mimo wysiłków wirus nadal się rozprzestrzenia.

wk7 marca 2022, 12:55

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła działanie „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenianiu się tej choroby w stadach świń w województwie lubuskim”.

Kontrola objęła m.in. Powiatowy Inspektorat Weterynarii (PIW ) w Krośnie Odrzańskim. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 4 listopada 2020 r. w powiecie krośnieńskim odnotowano 56 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Wzorowa współpraca

Zdaniem NIK, jednostka rzetelnie prowadziła dochodzenia epizootyczne, podejmując czynności mające na celu zebranie i udokumentowanie wszelkich danych dotyczących poszczególnych przypadków oraz wysyłając próbki do badań laboratoryjnych. Pozytywnie oceniono współpracę PIW z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi podmiotami i służbami w zakresie zwalczania oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF.

Braki kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej

W celu zapobiegania szerzeniu się choroby prowadzono kontrole w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. Jednak w 2020 r., przede wszystkim z powodu braków kadrowych oraz pandemii wirusa SARS-CoV-2, nie przeprowadzono 18 kontroli sprawdzających w gospodarstwach, w których wcześniej stwierdzono nieprawidłowości, do czego Inspektorat był zobowiązany.

Brak finansów na zobowiązania

Ponadto w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na zaciąganiu zobowiązań, pomimo braku zabezpieczenia odpowiednich środków w planie finansowym PIW. Jednak w ocenie Najwyższej Izby Kontroli zaniechanie podjęcia niezbędnych działań, mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby i walkę z jej skutkami, groziłoby powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż przekroczenie wydatków przewidzianych w planie finansowym.

Podobna ocena dotyczyła Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie.

Województwo sprawnie zwalczało ASF

Na przełomie 2019/2020 obszar skażony ASF w województwie lubuskim sukcesywnie się rozrastał, by na koniec 2020 r. objąć swoim zasięgiem przeważającą część województwa. Wojewoda Lubuskiego na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (LWLW) regulował kwestię zwalczania ASF oraz odstrzału sanitarnego dzików w szczególności określając obszar skażony ASF, a także ustanawiając na nim zakazy i nakazy mające służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się tej choroby.

Zdaniem NIK, Lubuski Wojewódzki Inspektorat rzetelnie nadzorował sposób realizacji zadań przez powiatowe inspektoraty weterynarii , m.in. wnikliwie kontrolując ich działalność, a także efektywnie współpracował z innymi instytucjami w zakresie zwalczania oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Tendencja wzrostowa

Pomimo wyżej opisanych działań, do końca 2020 r. ASF na terenie województwa lubuskiego nie został zlikwidowany, a liczba zainfekowanych dzików wykazywała w IV kwartale 2020 r. tendencję wzrostową.
"Najwyższa Izba Kontroli w pełni zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym zarówno przez LWLW jak i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że należy dążyć do tego, by odstrzał sanitarny dzików miał charakter uzupełniający wobec pozyskania realizowanego w ramach rocznych planów łowieckich" – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym NIK.

wk
fot. archiwumWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)