Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Mniejsza bioasekuracja w stadzie do 10 świń! Od kiedy i jakie zmiany?

Obrazek

Rolnicy utrzymujący do 10 sztuk świń wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny zostaną zwolnieni z części obowiązków bioasekuracyjnych. Dotyczy to także gospodarstw położonych w strefach objętych ograniczeniami. Zdaniem ministerstwa rolnictwa zmiany pozwolą zachować odpowiedni poziomu bioasekuracji i zabezpieczyć hodowców przed ASF. 

 

21 lutego 2023, 15:45

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie „w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń”. 

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmiany polegające na zróżnicowaniu wymagań dla gospodarstw zlokalizowanych na całym terytorium Polski w zależności od ilości świń utrzymywanych średniorocznie w gospodarstwie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Odstępstwa tylko dla niektórych stad

W gospodarstwach w których utrzymuje się nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny odstąpiono od obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed:

  • wejściami i wyjściami 
  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa. 

Ponadto w tych gospodarstwach nie będzie konieczności sporządzenia przez hodowcę spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu. Przy tak małej liczbie utrzymywanych zwierząt nie jest konieczne sporządzanie tego spisu. 

Odstąpiono również od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie. 

Jednocześnie wprowadzony został zakaz utrzymywania loch do rozrodu i knurów, w gospodarstwach tych utrzymuje się wyłącznie świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Złagodzenie wymogów bioasekuracyjnych w strefach 

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu w przypadku gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III i utrzymujących nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, nie będzie obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw.

Zmiany wprowadzone zostały również w kwestii wykonywania badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami, wykonywanych przy uboju świń na użytek własny. Badanie to dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF. Decyzja odnośnie konieczności wykonania takiego badania pozostanie w gestii organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Po co wprowadzono zmiany? 

Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie wymagań w zakresie bioasekuracji związanej z ASF dla małych gospodarstw z uwzględnieniem ich specyfiki funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu w nich odpowiedniego poziomu bioasekuracji i zabezpieczenia przed ewentualnym wprowadzeniem do gospodarstwa wirusa ASF.
Gospodarstwa utrzymujące kilka sztuk zwierząt to gospodarstwa oparte o pracę własną, a ruch pojazdów i osób ogranicza się do domowników. W związku z powyższym odstąpienie od części wymagań, w tym konieczności prowadzenia rejestrów oraz wykładania mat dezynfekcyjnych, nie wpłynie na poziom zabezpieczenia tych gospodarstw, a jednocześnie pozwoli na ułatwienie ich funkcjonowania – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Od kiedy zmiany? Natychmiast!

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Należy podkreślić, że program ten ma duże znaczenie dla małych gospodarstw, które ze względu na rosnące koszty produkcji oraz konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów na bioasekurację borykają się z szeregiem trudności.  

W związku z powyższym ważny interes społeczny wymaga natychmiastowego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie – podsumowuje MRiRW. 

wk
fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)