Reklama zniknie za 11 sekund

Możliwy jest paraliż branży

Obrazek

- Rozprzestrzenienie się wirusa ASF na obszar całego kraju doprowadziłoby do załamania produkcji trzody chlewnej w Polsce. Nie chodzi tutaj nawet o straty w pogłowiu świń wynikające z pojawienia się wirusa w gospodarstwach lecz przede wszystkim o konieczność wprowadzenia surowych ograniczeń administracyjnych - Jakub Olipra Ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit-Agricole,

Grzegorz IgnaczewskiAnna Kurek27 stycznia 2018, 08:22
Możliwy jest paraliż branży

Rozprzestrzenienie się wirusa ASF na obszar całego kraju doprowadziłoby do załamania produkcji trzody chlewnej w Polsce. Nie chodzi tutaj nawet o straty w pogłowiu świń wynikające z pojawienia się wirusa w gospodarstwach lecz przede wszystkim o konieczność wprowadzenia surowych ograniczeń administracyjnych dotyczących m.in. uboju czy przemieszczania zwierząt na obszarach objętych ASF. W skali całego kraju doprowadziłyby one najprawdopodobniej do paraliżu całej branży, a w konsekwencji drastycznego obniżenia produkcji. Załamanie koniunktury na krajowym rynku trzody byłoby również widoczne w branżach z nią bezpośrednio powiązanych, m.in. dostarczających do niej środki produkcji takie jak wyposażenie chlewni czy pasze. Rozprzestrzenienie się ASF na obszar całego kraju byłoby również lekko negatywne dla krajowych cen zbóż paszowych. Należy jednak pamiętać, że ceny zbóż w Polsce w znacznym stopniu zależą od czynników globalnych, tym samym nie mogą one znacząco i trwale odbiegać od cen światowych.

Jakub Olipra, ekonomista, Departament Analiz Makroekonomicznych Credit-Agricole


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)