Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Nowe zasady walki z ASF już obowiązują

Obrazek

18 października weszła w życie tzw. druga specustawa o ASF. Wprowadziła ona nowe obowiązki dla hodowców świń oraz wzmocniła rolą Inspekcji Weterynaryjnej w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń.

18 października 2016, 15:23

Celem ekspresowo przygotowanej i przeprowadzonej przez Sejm i Senat ustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń.

Wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej

Wprowadzane przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej m.in. do nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Chodzi o możliwość nakazania przez powiatowego lekarza weterynarii, w drodze decyzji, sanitarnego uboju zwierząt, które będzie odbywało się za odszkodowaniem ze środków budżetu państwa. Ta zmian na pewno ułatwi współpracę z rolnikami. Bez tego przepisu ubój za odszkodowaniem był możliwy tylko w tych gospodarstwach, w których stwierdzono wirusa ASF – tłumaczyła w Sejmie podczas prac nad ustawą wiceminister Ewa Lech. 

Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakładać na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek odstrzału sanitarnego dzików, zgłaszania dostrzeżonych objawów chorób tych zwierząt, dostarczenia odstrzelonych zwierząt w określone miejsca, a na zarządców dróg publicznych obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych.

Zaostrzenie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt

To, co powinno najbardziej interesować hodowców trzody chlewnej to nowe zasady identyfikacji. osób lub firm prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza bowiem przepisy dotyczące rejestracji świń.

Przede wszystkim ustawa wprowadziła obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni od urodzenia, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni.

Z kolei w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania do kierownika Powiatowego Biura ARiMR wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, ubytków, ubojów w ciągu 24 godzin.

Dodatkowe tatuaże

Istotną zmianą jest też wprowadzenie znakowania zwierząt numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

Bez litości dla recydywistów

Ponadto, w przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej usunięcie uchybień w zakresie oznakowania zwierząt, jeżeli decyzja ta nie zostanie wykonana, powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, będzie mógł nakazać zabicie zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia na koszt jego posiadacza.

Krok w dobrym kierunku

– To krok w dobrym kierunku, gdyż to na barkach powiatowych lekarzy weterynarii leży główny ciężar walki z afrykańskim pomorem świń. Wyposażenie ich w dodatkowe uprawnienia oraz możliwość wydawania nakazów i zakazów na pewno usprawni walkę z ASF.  Ale naszym zdaniem jest to cały czas za mało. To gaszenie pożarów, podczas, gdy ministerstwo rolnictwa powinno prewencyjnie zapobiegać np. poprzez wprowadzenie obowiązkowych świadectw zdrowia dla przemieszczanych żywych świń i surowej wieprzowiny oraz zasad bioasekuracji na terenie całego kraju – mówi Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

wkNewsletter rynkowy

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)