Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Odstrzał sanitarny dzików trwa. A co z bioasekuracją gospodarstw?

Obrazek

Resort rolnictwa podsumował realizację odstrzału sanitarnego dzików i roczny plan łowiecki, ale walka z ASF trwa. Kontrole bioasekuracji gospodarstw nadal stwierdzają szereg nieprawidłowości i uchybień.

wk7 maja 2023, 06:00

Roczny plan łowiecki na łowiecki rok gospodarczy

Roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane to podstawa gospodarki łowieckiej, prowadzonej w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Łowiecki rok gospodarczy trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Na ten czas przygotowywany jest plan łowiecki, w szczególności na podstawie inwentaryzacji zwierzyny. 

Co roku plany łowieckie są przekazywane do zaopiniowania do władz lokalnych: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz do właściwej terytorialnie izby rolniczej. Jeśli na terenie występuje nadmierne zagęszczenie zwierząt łownych, te podmioty mogą wnioskować o podniesienie limitów odstrzałów, a dopiero potem zostają ostatecznie zatwierdzane.

Co to jest odstrzał sanitarny, kto o nim decyduje?

Poza realizacją rocznych planów łowieckich na terenie kraju realizowany jest odstrzał sanitarny dzików, mający na celu walkę z ASF poprzez zmniejszenie populacji dzików. Odstrzał sanitarny jest uzupełnieniem planów łowieckich, z nakazu wynikającego z rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody. 

Odstrzał sanitarny powinno się stosować w sytuacji zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby na określonym terenie, spowodowanego zbyt liczną populacją zwierzyny. Prowadzony odstrzał nie ma z góry ustalonej liczby sztuk do odstrzału, zależy od sytuacji epizootycznej i populacji na zagrożonym terenie.

Ile dzików odstrzelono sanitarnie ? 

W ciągu ostatnich trzech lat odstrzelono sanitarnie: 

 • w 2020 r. – 185 099 szt. dzików;
 • od stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. – 233 055 szt. dzików;
 • od kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. – 114 924 szt. dzików;
 • od 1 kwietnia 2023 r. – 46 980 szt. dzików.

Co innego jednak mówią dane z Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii. Według nich:

 • W 2022 r. odstrzelono sanitarnie 78 186 szt. dzików, 
 • w 2023 r. odstrzelono sanitarnie 17 737 szt. dzików (stan na dzień 03.04.2023 r.).

Bioasekuracja kulała w ponad 30% gospodarstw

„Kontrole wymogów bioasekuracji określonych w przepisach krajowych, przeprowadzane są przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (IW) w sposób ciągły. W ramach kontroli przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w dalszym ciągu stwierdzane są nieprawidłowości w spełnianiu wymogów bioasekuracji, pomimo że wymogi te obowiązują już od kilku lat na terenie całego kraju. Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi czynności kontrolne gospodarstw utrzymujących świnie w zakresie spełniania wymagań wynikających z rozporządzenia – napisała wiceminister Anna Gembicka w odpowiedzi na interpelację poselską. 

W sumie roku 2022 Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 111 629 kontroli:

 • 99 881 kontroli planowych,
 • 9591 kontroli sprawdzających,
 • 2157 kontroli doraźnych.

Uchybienia i nieprawidłowości w bioasekuracji stwierdzono w przypadku: 

 • 33 146 kontroli planowych, 
 • 2 348 kontroli sprawdzających,
 • 564 kontroli doraźnych.

Nieprawidłowości powiatowi lekarze weterynarii ukarali 4429 decyzjami administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień oraz 593 decyzjami administracyjnymi w przedmiocie nakazu zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania.

W ciągu pierwszego kwartału 2023 r. inspekcja skontrolowała 18 016 gospodarstw utrzymujących świnie.

W wyniku kontroli 302 gospodarstwa muszą usunąć uchybienia, a 50 gospodarstw otrzymało decyzje administracyjne nakazujące zabicie lub ubój świń i czasowy zakaz utrzymywania trzody chlewnej. 

wk
fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)