Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Problemy z planem bezpieczeństwa biologicznego (PBB) – konieczna współpraca skupujących z rolnikami

Obrazek

Zdaniem Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF firmy skupujące żywiec powinny włączyć się w akcję informacyjną i niezwłocznie przekazać swoim dostawcom wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich wzory. Inaczej grozi nam znaczny spadek cen skupu w strefach, a dla ubojni problem z dostępem do surowca.

wk4 listopada 2021, 13:36

Pod koniec października odbyło się kolejne spotkanie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF. Jednym z głównych tematów była sprawa nowych wymagań weterynaryjnych dotyczących zatwierdzenia planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ogrodzenia gospodarstw.

Plany bezpieczeństwa biologicznego

Branżowe Porozumienia ds. Walki z ASF rekomenduje, aby zakłady przetwórcze oraz firmy skupujące żywiec przekazały niezwłocznie swoim dostawcom żywca wytyczne GLW oraz wzory PBB w celu ich zatwierdzenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Informacja o egzekwowaniu posiadania zatwierdzonego PBB powinna być przekazana również do mediów branżowych w celu przyspieszenia prac nad PBB. Brak możliwości przemieszczania świń poza strefy ASF może oznaczać dla hodowców bez zatwierdzonego PBB znaczny spadek cen skupu w strefach, a dla ubojni zlokalizowanych poza strefami problem z dostępem do surowca.

Zdaniem Porozumienia w związku z brakiem opłacalności produkcji trzody chlewnej hodowcy z rezerwą podchodzą do nowych obowiązków związanych ze zwalczaniem ASF. Branża w porozumieniu z sieciami handlowymi powinna więc rozważyć specjalną zachętę finansową dla gospodarstw, które wdrożyły nowe wymagania i przyczyniają się ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF.

(WZÓR PLANU BEZPIECZEŃSTWA BILOGICZNEGO MOŻESZ POBRAĆ TUTAJ)

Jednocześnie Porozumienie zaleca zmianę przepisów ARiMR, aby gospodarstwa wielorodzinne zlokalizowane na jednym "podwórku", gdzie stoją oddzielne chlewnie należące do kilku rolników, często spokrewnionych ze sobą, mogły wykonać jedno ogrodzenie obejmujące wszystkie obiekty utrzymujące świnie.

Płot na granicy z Niemcami

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę,  że od wielu miesięcy Niemcy bezskutecznie domagają się od polskich władz postawienia płotu na granicy polsko-niemieckiej w celu ograniczenia przemieszczania się dzików przez granicę. Dlatego Porozumienie rekomenduje wykorzystanie pozytywnych doświadczeń wspólnego zwalczania ASF przez Francję i Belgię. Warto te doświadczenia wykorzystać do tworzenia „stref białych” (bez dzików) na terenach przygranicznych. Wspólne działania Polski i Niemiec mogłyby skłonić Brukselę do udzielenia wsparcia finansowego na zwalczanie ASF u dzików na terenie obu krajów.

Punkt informacyjny o ASF dla producentów świń oraz inspektorów weterynarii

Porozumienie otrzymuje coraz więcej pytań od rolników w sprawie zasad funkcjonowania w strefach ASF i przemieszczania świń poza strefy ASF. Stąd postulat, stałego kontaktu z wyznaczonymi przedstawicielami GIW, którzy mogliby udzielać informacji przesyłanej dalej do rolników i publikowanej na branżowych stronach internetowych. Porozumienie wnioskuje o stworzenie wspólnie z GIW bazy informacji na temat zwalczania ASF, interpretacji przepisów i stosowanych procedur, która służyłaby zarówno hodowcom jak i inspektorom weterynarii.

Wnioski do KE o zniesienie stref III

W ostatnim okresie pojawiło się dużo sprzecznych informacji w sprawie wniosków złożonych do KE o uwolnienie 60 gmin z III strefy ASF. Ostatecznie uwolniono 39 gmin zlokalizowanych w strefie III. Zmiany dotyczą województw: łódzkiego (w tym powiatu piotrkowskiego), mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, opolskiego. Porozumienie stoi na stanowisku, że w okresie od listopada do czerwca, kiedy zwykle brak jest ognisk u świń, IW powinna złożyć kolejne wnioski i wynegocjować uwolnienie jak największej liczby gmin ze strefy III.

Znacząca depopulacja dzików w powiatach z największą produkcją świń

Od 6 października rozpoczęto odstrzały sanitarne dzików w 9 powiatach, które posiadają największe pogłowie świń. Porozumienie wnioskuje, aby tusze odstrzelonych dzików, które nie będą zagospodarowane przez myśliwych, po pobraniu próbek do badań były utylizowane na koszt państwa bez potrzeby przechowywania w chłodni. Jednocześnie z odstrzałem powinno być prowadzone intensywne zbieranie padłych dzików, aby ograniczyć do minimum presję wirusa w środowisku.

Braki kadrowe i finansowe w IW

Porozumienie wnioskuje także o wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie skutecznie zwalczać ASF na terenie kraju. Popiera inicjatywę obsadzenia 600 dodatkowych etatów. Aby ten plan się powiódł niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie państwa wystarczających środków, które nie tylko przyciągną atrakcyjnymi wynagrodzeniami nowych lekarzy do pracy w IW, ale również zwiększą wynagrodzenia dla obecnie pracujących inspektorów oraz urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii, którzy nie będąc pracownikami IW również rezygnują z wyznaczeń z powodu niskiego wynagrodzenia. Brak zachęty finansowej pogłębi niedobory kadrowe IW, a możliwość walki z chorobami zwalczanymi z urzędu będzie coraz bardziej ograniczona.

Pod powyższymi wnioskami podpisali się:

  • Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG,
  • Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso,
  • Janusz Rodziewicz ze Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
  • Monika Piątkowska z Izby Zbożowo Paszowej,
  • Wiesław Różański z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI
  • Ignacy Zaremba z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.
wk

(WZÓR PLANU BEZPIECZEŃSTWA BILOGICZNEGO MOŻESZ POBRAĆ TUTAJ)


Ważne Tematy