Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Resort środowiska: dzików jest mniej

Spada liczba dzików, przekonuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W ostatnich latach myśliwi pozyskali ich 1,2 mln sztuk. Jednocześnie w 7 powiatach, będących „świńskimi zagłębiami”, szykuje się dodatkowy odstrzał.

wk13 października 2021, 07:49

Sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat wykonania planu polowań oraz działań zmierzających do zapewnienia realizacji przez Polski Związek Łowiecki odstrzału sanitarnego, które przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

– Problemu związanego z ASF-em nie da się rozwiązać bez merytorycznej dyskusji. A teraz jest bardzo dużo emocji i przerzucanie się odpowiedzialnością – mówił w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, który bronił myśliwych podkreślając, że podczas epidemii Covid -19 była zakaz polowań zbiorowych.

Minister przedstawił następujące dane:  

  • W obecnym łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 (kończy się 31 marca), w okresie od 1 kwietnia pozyskano 108 301 dzików, w tym w tym 66 210 szt. w ramach odstrzału sanitarnego, przy liczbie 1 679 433 polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych.
  • W łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 pozyskano 380 741 dzików, w tym 125 491 szt. w ramach odstrzału sanitarnego, przy liczbie 5 587 750 polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych.
  • W łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 pozyskano 414 822 dzików, w tym 62 457 szt. w ramach odstrzału sanitarnego, przy liczbie 4 594 587 polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych.

Liczba dzików spada?

W informacji przesłanej posłom, ministerstwo klimatu i środowiska przekonuje, że w łowieckim roku gospodarczym 2020/2021, w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 8,22%, przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych oraz wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 21,62%.

Mniejsze pozyskanie dzików przy jednocześnie większej liczbie wykonywanych polowań indywidualnych oraz odstrzałów sanitarnych świadczy o tym, że liczebność populacji dzików w łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 była niższa niż w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020, a tym samym działania podejmowane przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Polski Związek Łowiecki na rzecz ograniczenia liczebności dzików w latach ubiegłych przyniosły oczekiwane rezultaty.

Skuteczna noktowizja

Minister Edward Siarka podkreślił znaczenie wprowadzonych zmian legislacyjnych, które m.in. umożliwiły używanie termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych do polowań na dziki w nocy. Od dnia wejścia ich w życie pozyskanie dzików w miesiącach od kwietnia do września utrzymywało się na poziomie nieprzekraczającym 30 tys. osobników. Po wejściu w życie we wrześniu 2019 r. nowelizacji zaobserwowano znaczny wzrost liczby pozyskanych dzików w trakcie polowań indywidualnych.

Punktowe odstrzały

Ministerstwo klimatu i środowiska podkreśliło także rolę polowań sanitarnych. Obecnie na terenie 7 powiatów, na obszarze których znajdują się największe fermy trzody chlewnej, prowadzone będą tzw. punktowe, dodatkowe odstrzały sanitarne. Ministerstwo będzie na bieżąco monitorować stopień realizacji odstrzałów sanitarnych.

A odstrzał zostanie przeprowadzony we wskazanych poniżej powiatach w limitach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii:

  1. piotrkowski w woj. łódzkim – 1300 dzików;

  2. żuromiński w woj. mazowieckim – 175 dzików;

  3. gostyniński w woj. wielkopolskim – 462 dzików;

  4. nowomiejskim w woj. warmińsko – mazurskim – 246 dzików;

  5. iławskim w woj. warmińsko – mazurskim – 250 dzików;

  6. człuchowski w woj. pomorskim – 1 562 dzików;

  7. żniński w woj. kujawsko-pomorskim – 362 dzików.

– Odstrzał ma spowodować znaczącą redukcję populacji dzika w powiecie, gdzie ryzyko ze względu na pogłowie świń jest bardzo wysokie – mówił Mirosław Welz, Główny Lekarz Weterynarii. 

Prace grupy roboczej

Jedną z rekomendacji Grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania ASF u dzików jest zredukowanie populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na km² na terenie całego kraju oraz zintensyfikowanie poszukiwania padłych dzików. Główny Lekarz Weterynarii zapowiedział, że wzrośnie ze 100 do 200 zł stawka za znalezione sztuki. 

wk


Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ