Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Rolnicy dostaną pełny zwrot kosztów walki z ASF?

Obrazek

Do pierwszego czytania skierowano projekt ustawy autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym proponuje się, aby rolnicy otrzymywali pełny zwrot wydatków poniesionych na walkę z afrykańskim pomorem świń. Rząd chce negatywnie zaopiniować projekt.

wk22 sierpnia 2018, 11:36
Zdaniem projektodawców ponieważ afrykański pomór świń to choroba zwalczana z urzędu to po stronie państwa powinny być wszystkie wydatki z tym związane. Zwłaszcza, że państwo nakłada na hodowców trzody chlewnej bardzo dużo obowiązków oraz zakazów. Tymczasem przepisy nie przewidują zwrotu wszystkich poniesionych kosztów w związku z wdrożeniem wymagań mających na celu zapobieganie lub zwalczanie ASF. „Celem proponowanej ustawy jest zebranie w jednym akcie prawnym finansowych aspektów związanych z realizacją obowiązków nałożonych na posiadaczy świń z związku ze zwalczaniem ASF oraz jasne określenie, że za realizację tych obowiązków będzie przysługiwał zwrot faktycznie poniesionych kosztów na ten cel. Dzięki temu przepisy staną się bardziej przejrzyste i zamiast przeznaczać miliony na zwalczanie choroby, środki publiczne zostaną wydatkowane na jej zapobieganie – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

W projektowanej ustawie proponuje się ustanowienie delegacji dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydania rozporządzenia, w którym określi środki konieczne do wdrożenia w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt, za które posiadaczowi tych zwierząt będzie przysługiwał zwrot faktycznie poniesionych kosztów. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków od rolników oraz wypłatę pieniędzy będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W taki sposób posiadacz zwierząt w jednym akcie prawnym będzie miał zebrane środki, które są wymagane przy zwalczaniu ASF wraz z zapewnieniem o zwrocie poniesionych na realizację tych środków kosztów. Sama procedura ubiegania się o zwrot kosztów odbywać się będzie w jednej instytucji, dotyczyć będzie wszystkich wymienionych w rozporządzeniu wymagań, co w znaczący sposób wpłynie na ograniczenie czasu posiadaczy świń potrzebnego na wyszukiwanie przepisów dotyczących wymagań oraz ewentualnych przepisów, na podstawie których możliwa byłaby częściowa refundacja kosztów.

Na co może liczyć rolnik?

Przede wszystkim na zwrot kosztów budowy ogrodzenia wokół swojego gospodarstwa. Do szacunków kosztu rekompensaty przyjęto następujące wyliczenia:
  • wykonanie ogrodzenia – 120 zł za metr bieżący,
  • wyposażenie gospodarstwa w bramę i furtkę – 3678 zł.
  • zakup średnio 4 mat dezynfekcyjnych dla jednego gospodarstwa - 6000 zł/miesiąc
  • zakup 360 l środka dezynfekującego o wartości - 100 zł/1l

Budżet państwa zostanie w efekcie obciążony kwotą ok. 78 mln zł.

Co na to rząd?

W przygotowywanej przez resort rolnictwa opinii rządu na temat projektu można przeczytać, że większość dodatkowych wymagań weterynaryjnych wprowadzonych na przestrzeni ostatnich kilku lat „ma charakter głównie organizacyjny, a koszty związane z przestrzeganiem wyżej wymienionych zasad i wymagań są nierozerwalnie związanymi z prowadzeniem przez rolników tego rodzaju działalności”.

Zwrócono również uwagę, że już teraz istnieje wiele form zwrotu części kosztów zabezpieczenia gospodarstwa przed ASF, a kolejne są planowane. „Biorąc powyższe pod uwagę rząd negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnym” – czytamy w projekcie stanowiska rządu.  wk
Fot. Kurek


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)