Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Specustawa ASF ekspresem przez Sejm

Obrazek

W ekspresowym tempie sejmowa komisja rolnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie specustawy o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Projekt, który zakłada m.in. budowę płotu na wschodniej granicy oraz kolejne usprawnienia w odstrzale dzików, ma być uchwalony jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.

12 grudnia 2017, 13:35
Posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu z braku quorum oraz protestów opozycji, która zwracała uwagę, że w tym samym czasie będzie trwało posiedzenie podkomisji ds. nowego prawa łowieckiego. Mimo to prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt rozpoczęły się i przebiegły bardzo sprawnie.

– Głównym celem ustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt – powiedział w Sejmie wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu uniknięcie w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna (IW) w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Płot na granicy

Ustawa daje możliwość zbudowania w na gruntach położonych w pasie drogi granicznej płotu, który odgrodzi nas od napływu chorych na ASF dzików z Ukrainy i Białorusi. Za utrzymanie takich urządzeń lub budowli, w tym ich obsługę techniczną obejmującą naprawę, remont i wymianę, będzie odpowiadać wojewoda. Właścicielowi nieruchomości za szkody wyrządzone przy budowie płotu będzie przysługiwać odszkodowanie według zasad prawa cywilnego.

Nowe prawo łowieckie

Uregulowana zostanie również  kwestia wykonywania polowania w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Obecnie, w związku z realizacją rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie wszystkich parków narodowych wykonywany jest odstrzał dzików, który ma doprowadzić do zagęszczenia dzika na poziomie do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły, a w pozostałej części kraju do poziomu 0,5 osobnika/km2.

– Wykonanie powyższej rekomendacji wymaga jednolitych i spójnych przepisów dotyczących zasad wykonywania odstrzału redukcyjnego na terenie obszarów chronionych, jakimi są parki narodowe oraz rezerwaty przyrody, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa - zapowiedział wiceminister Romanowski. Procedowane przepisy zakładają również konsekwencje prawne wobec osób, które utrudniają polowania.

Nowe obowiązki

Projekt zmienia również relacje w zakresie współpracy między dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, a także nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe (PGL LP) i administracją samorządową (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast). Skutkować to będzie powstaniem normy prawnej, która nakłada obowiązek współpracy organów samorządowych z dzierżawcami obwodów łowieckich, w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Taki sam obowiązek nałożony zostaje na nadleśniczych PGL LP.

Obecnie prowadzenie akcji polegających na poszukiwaniu martwych dzików przez nadleśnictwa oraz dzierżawców obwodów łowieckich nie posiada żadnej podstawy prawnej i jest prowadzone na zasadach dobrej woli.

Sankcje dla obwodów łowieckich

Rząd uznał również wyposażyć Polskie Związek Łowiecki w najbardziej surową sankcją dla dzierżawcy obwodu łowieckiego, czyli jego utratę (wypowiedzenie dzierżawy). Ma to być najlepszy element motywujący do realizacji zadań państwa w zakresie zwalczania ASF. Wydzierżawiający obwód łowiecki będzie mógł pod pewnymi warunkami wypowiedzieć umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym.

Uregulowana ma być również sprawa redukcji populacji dzików w terenach miejskich. Nowe przepisy wprowadzą możliwości odłowu i uśmiercania dzików po odłowieniu w miastach.

Nowe prawo o Inspekcji Weterynaryjnej

Rząd proponuje odciążyć powiatowych inspektorów weterynarii przy tzw. dochodzeniach epizootycznych. Dlatego mają powstać zespołu do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej, co pozwoli odciążyć powiatowych lekarzy weterynarii, w szczególności w przypadku wystąpienia więcej niż jednego ogniska choroby w powiecie.

Jutro głosowanie w Sejmie

Zgodnie z harmonogramem obrad Sejm specustawą powinien się zająć już jutro wieczorem. Po uchwaleniu wejdzie w życie w ciągu 7 dni. Wiceminister Rafał Romanowski nie ukrywał, że rządowi zależy na maksymalnie szybkim rozpoczęciu obowiązywania przepisów.   wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)