Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Walka z ASF: będą grupowe polowania w całej Polsce!

Jeszcze w styczniu w kraju planowane są wielkoobszarowe grupowe polowania na dziki. To kolejny etap walki z afrykańskim pomorem świń. Jednocześnie trwają prace legislacyjne, które mają wydłużyć możliwość polowań zbiorowych do końca lutego.

wk3 stycznia 2019, 08:11
O planach myśliwych informowaliśmy na topagrar.pl już w grudniu. Teraz te informacje potwierdziła na swoim profilu na Facebooku organizacja „Nasze Lasy”. Z pism Polskiego Związku Łowieckiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii wynika, że trwa akcja synchronizacji tzw. wielkoobszarowych polowań. Przygotowaniami masowego odstrzału dzików mają się zająć sąsiadujące ze sobą koła łowieckie.

Szczegóły akcji


Koncepcja zorganizowania „zsynchronizowanych polowań zbiorowych w ramach odstrzału zbiorowego” została przedstawiona przez Głównego Lekarza Weterynarii 4 grudnia w trakcie kolejnego posiedzenia Grupy Roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Taki odstrzał będzie realizowany w konkretnych obwodach łowieckich, które sąsiadują z obszarami, na których ze względu na występowanie ASF prowadzi się obecnie polowania indywidualne. Pomysł był konsultowany z Polskim Związkiem Łowieckim oraz zyskał aprobatę Grupy Roboczej. „Wydaje się zasadne, aby odstrzał wielkoobszarowy był realizowany jako skuteczny sposób mający na celu redukcję populacji dzików – napisał Główny Lekarz Weterynarii do Łowczego Krajowego.

Inspekcja Weterynaryjna zwraca jednak uwagę, że trzeba pamiętać, aby unikać realizacji tego programu w obrębie pasa szerokości 20 km od granic obszaru ochronnego z obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia, aby skutecznie uniknąć niekontrolowanego przemieszczania się dzików na obszarach, na których powodowałoby to potencjale rozprzestrzenianie się ASF. Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się z prośbą, aby myśliwi skupili się również przy polowaniach na terenach nie objętych restrykcjami w związku z ASF oraz w głębi obszarów objętych restrykcjami (chodzi tu zwłaszcza o północno-wschodnią część Polski).

Polowania za 2 tygodnie

Myśliwi przystąpili do przygotowań jeszcze przed Świętami. W piśmie wysłanym do zarządów kół łowieckich 28 grudnia Łowczy Okręgowy z Olsztyna zwraca się z prośbą o zorganizowanie skoordynowanych polowań wielkoobszarowych z dniach: 12- 13, 19- 20, 26- 27 stycznia (co najmniej jedno w weekend). Takie polowania mają być uzgodnione z powiatowymi lekarzami weterynarii.

„Ministerstwo środowiska, w celu walki z ASF, wskazuje na pilną potrzebę organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki jak i potrzebę synchronizacji działań kół łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody”– napisał w piśmie do myśliwych Romuald Amborski, Łowczy Okręgowy z Olsztyna. Zaznaczył również, że w ocenie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej zaangażowanie kół łowieckich powinno być brane pod uwagę przy wydzierżawianiu kołom obwodów łowieckich. 

Jednocześnie cały czas trwają zabiegi zmierzające do zmiany prawa dotyczącego polowań. Obecne przepisy zezwalają bowiem na polowania z nagonką oraz z użyciem psów od 1 października do 31 stycznia. Dlatego trwają prace legislacyjne, które mają wydłużyć ten termin do końca lutego.    wk
Fot. Sierszeńska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)