Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Walka z ASF - ministerstwo rolnictwa przedstawia nową strategię

Obrazek

Drony, foto-pułapki oraz specjalnie przeszkolone zwierzęta. Ministerstwo rolnictwa przedstawia nową strategię walki z afrykańskim pomorem świń. Priorytety pozostają bez zmian: systematyczny odstrzał dzików i usuwanie martwych sztuk oraz bioasekuracja gospodarstw.  

wk29 marca 2021, 10:56

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ograniczanie możliwości rozprzestrzenienia się tej choroby jest jednym z priorytetów działań ministerstwa rolnictwa.

Strategia UE dotycząca ASF, wskazuje trzy najistotniejsze elementy z punktu widzenia walki z tą chorobą:

 • systematyczna redukcja populacji dzików,
 • usuwanie martwych dzików ze środowiska naturalnego,
 • bioasekuracja gospodarstw.


Nowe technologie w walce z ASF

W 2021 r. na terytorium Polski kontynuowany będzie „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Przewiduje on kontynuację działań prowadzonych w 2020 r., ale wprowadzono do niego istotne zmiany. Jedną z nich jest zmiana zasad finansowania dzików pozyskiwanych w ramach polowań poprzez położenie nacisku na pozyskanie warchlaków i przelatków, niezależnie od płci, z uwagi na fakt, że te właśnie grupy wiekowe pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do nadmiernego rozrostu populacji.

Istotnym elementem tegorocznych działań jest też możliwość wykorzystywania nowych technologii w zwalczaniu ASF. Przewidziano możliwość wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych lub innych technik do ustalania miejsc bytowania dzików – czytamy w odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Pasławskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Powiatowi lub wojewódzcy lekarze weterynarii mogą obecnie finansować usługi w zakresie:

 • poszukiwania żywych lub padłych dzików przy pomocy urządzeń lub sprzętu, w tym bezzałogowych statków powietrznych zaopatrzonych w specjalistyczną aparaturę optyczną lub termowizyjną;
 • poszukiwania zwłok dzików przy pomocy specjalnie wyszkolonych zwierząt;
 • użycia foto-pułapek służących do liczenia i lokalizacji watah dzików na określonym terenie w celu zapobiegania lub zwalczania ASF.


Działania myśliwych i Inspekcji Weterynaryjnej

Trwa cały czas intensywny odstrzał dzików. Jego realizacja jest zadaniem członków Polskiego Związku Łowieckiego i odbywa się w oparciu o:

 • planową gospodarkę łowiecką,
 • odstrzał sanitarny.

Odstrzał sanitarny dzików jest przy tym dodatkowym elementem, pozwalającym na redukcję gęstości populacji dzików na obszarach występowania choroby oraz obszarach nieobjętych regionalizacją w związku z ASF. Od 31 stycznia 2020 r. do 5 marca 2021 r. w ramach tej formy odstrzału na terytorium Polski pozyskano rekordową liczbę 168 663 dzików.

W 2020 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała pod kątem spełniania wymogów bioasekuracji 135 674 gospodarstwa specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej. W odniesieniu do 2301 gospodarstw Inspekcja Weterynaryjna wydała decyzje o zabiciu lub uboju świń i zakazu ich utrzymywania. W tym roku kontrole będą kontynuowane. wkWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)