Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Warmińsko-mazurskie: Co się stanie z gospodarstwami w okolicy 2. ogniska ASF w Pieczonkach?

Obrazek

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że wszystkie zwierzęta w 2 ognisku ASF w Pieczonkach koło Giżycka poddano eutanazji i utylizacji. Co stanie się z 47 gospodarstwami (20 200 świń) w okolicy, w których są utrzymywane świnie?

Dorota Kolasińska22 maja 2019, 18:24
Inspekcja Weterynaryjna poddała eutanazji i utylizacji 1712 sztuk trzody chlewnej w gospodarstwie w Pieczonkach (oraz gospodarstwie kontaktowym -135 szt.) w powiecie giżyckim w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie zarejestrowano 2 ognisko ASF świń w Polsce w tym roku. Trwają działania mające na celu zniszczenie lub dezynfekcję odchodów, paszy, narzędzi lub sprzętu oraz pomieszczeń gospodarstwa.

Jak informuje GIW, ustalono iż w obszarze zapowietrzonym (co najmniej 3 km od ogniska) zlokalizowane jest 1 gospodarstwo liczące 620 świń oraz 1 utrzymujące 6 tych zwierząt. Natomiast w obszarze zagrożonym (co najmniej 7 km wokół obszaru zapowietrzonego) znajduje się 45 gospodarstw, w których w sumie utrzymywanych jest około 20 200 sztuk świń. Gospodarstwa te są objęte ścisłym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz czasowym zakazem przemieszczania świń.

2 ognisko ASF – strefa zapowietrzona i zagrożona


Powiatowa Lekarz Weterynarii w Giżycku nie mogła udzielić informacji dotyczących tej sprawy, zostaliśmy skierowani do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie. A na moje pytania odpowiedziała lek. wet. Dorota Daniluk, Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie.

Dorota Kolasińska, top agrar Polska:
Czy świnie w tych dwóch gospodarstwach w promieniu 3 km od 2 ogniska ASF w Pieczonkach zostaną wybite?

Dorota Daniluk, WIW w Olsztynie:
W tej chwili są prowadzone przeglądy tych gospodarstw i na tę chwilę nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, będziemy się starać, żeby nie były wybite, chyba, że okaże się, że w tych gospodarstwach nie ma spełnionych podstawowych zasad bioasekuracji.

D.K.:
Co natomiast stanie się z gospodarstwami w promieniu 7 km, w obszarze zagrożonym?

D.D.: W tym obszarze również trwają przeglądy, staramy się zrobić je jak najszybciej przy wykorzystaniu dostępnych sił, bo znajduje się tam około 45-47 gospodarstw. Należy tam przeprowadzić spis wszystkich świń i decyzja Powiatowej Lekarz Weterynarii w Giżycku zostanie podjęta dopiero po zakończeniu tej procedury.

D.K.: Czyli w tych gospodarstwach będzie prowadzona kontrola bioasekuracji?

D.D.:
W obszarze o promieniu 10 km od ogniska będą prowadzone perlustracje, musi być zrobiony spis gospodarstw i znajdujących się tam zwierząt. Może się okazać, że jest na tym terenie gospodarstwo, o którym nie wiemy, jest niezgłoszone… Trzeba przejść od gospodarza do gospodarza, sprawdzić czy rzeczywiście w tych miejscowościach nie ma świń.

D.K.:
Jeżeli w tych gospodarstwach nie będą spełnione zasady bioasekuracji, to co wówczas się stanie?

D.D.:
Jeżeli, w którymś z gospodarstw te zasady nie zostały spełnione, Powiatowy Lekarz Weterynarii może podjąć decyzję o wybiciu stada.

D.K.:
Czy rolnik, u którego wykryto ASF w gospodarstwie miał spełnione podstawowe zasady bioasekuracji i co to właściwie jest „gospodarstwo kontaktowe”?

D.D.: Mamy w tym przypadku jedno ognisko ASF, natomiast drugie gospodarstwo to „gospodarstwo kontaktowe”, do którego były parę dni wcześniej przemieszczone świnie z ogniska. Tych świń było 135. Profilaktycznie zostały ubite. Wynik badania jest ujemny, ale było zbyt duże ryzyko żeby te zwierzęta pozostawić.

D.K.: Czy to jest prawda, że te świnie były niezarejestrowane?

D.D.: To prawda.

D.K.: Jakie uchybienia poza brakiem rejestracji zwierząt zauważono w gospodarstwie gdzie wykryto ognisko?

D.D.: Ostatnia kontrola bioasekuracji w tym gospodarstwie była przeprowadzona w grudniu. Ognisko zostało stwierdzone w obszarze objętym ograniczeniami. Powiatowy Lekarz Weterynarii ma obowiązek dwa razy do roku przeprowadzić taką kontrolę. Można powiedzieć, że w tym gospodarstwie za wyjątkiem jakichś nieprawidłowości w dokumentacji i jednej za krótkiej maty, praktycznie spełniało wymogi bioasekuracji. Chodzi o to, żeby właściciele mieli tę świadomość, że wymogi bioasekuracji, nie mają być spełnione dla Inspekcji Weterynaryjnej i kontroli, żeby nie dostać kary finansowej, albo decyzji o likwidacji stada. Muszą mieć świadomość, że przy każdym wjeździe i wejściu do gospodarstwa, pomieszczeń, gdzie są przetrzymywane świnie, muszą być zachowane zasady bioasekuracji. Ten wirus ze środowiska (a niewątpliwie w środowisku jest, bo są przypadki ASF u dzików w tym rejonie) może się przedostać do gospodarstwa. Jeżeli chociaż raz gospodarze wejdą nie zmieniwszy butów, ubrań, nie umywszy rąk, pasza jest niezabezpieczona przed dzikimi zwierzętami, to nawet przy jednorazowym niezachowaniu zasad bioasekuracji może ten wirus być wprowadzony. Jest bardzo odporny. Bioasekuracja musi być stosowana na co dzień. Właściciele muszą na to uczulać pracowników, rygorystycznie podchodzić do przestrzegania zasad.

D.K.: Czy po wstępnych oględzinach podczas procesu uboju, likwidacji, eutanazji była prowadzona wstępna kontrola i ustalono czy rolnik podczas stwierdzenia ogniska choroby spełniał wymogi bioasekuracji i czy otrzyma on odszkodowanie?

D.D.: Prowadzone jest dochodzenie epizootyczne, w celu ustalenia jak wirus dostał się do gospodarstwa. Decyzja zostanie podjęta przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Żeby rolnik dostał odszkodowanie, to nie tylko zasady bioasekuracji muszą być spełnione, ale teraz jest wydana decyzja z zakazami i nakazami na to ognisko. Do tej decyzji właściciel również musi się dostosować. Dopiero jak Inspekcja wygasi ognisko choroby i stwierdzimy, że właściciel stosował się do tych wszystkich zakazów i nakazów PLW będzie wydawała decyzję o wypłaceniu odszkodowania. Nie możemy na tę chwilę powiedzieć, czy będzie odszkodowanie czy nie. To jest nasze 16 ognisko i wypłacone zostały praktycznie we wszystkich ogniskach odszkodowania, żaden Powiatowy nie odmówił wypłaty odszkodowania.

D.K.:
Czy jeżeli świnie były przewiezione do gospodarstwa kontaktowego, to za nie będzie wypłacone odszkodowanie, tym bardziej, że było to nielegalne?

D.D.: Nie, za nie, nie będzie, bo było to nielegalne przemieszczenie niezarejestrowanego stada…

D.K.
: Czy to może wpłynąć na wynik negatywny w kontekście decyzji o odszkodowaniu?

D.D.: Na tę decyzję może wpłynąć bardzo wiele elementów i tutaj właściciele muszą zdawać sobie z tego sprawę, że właśnie takie nieprawidłowości w rejestracji i identyfikacji zwierząt, w zasadach, które obowiązują (znakowanie, zgłaszanie, przemieszczenie), to wszystko może mieć wpływ na odmowę wypłacenia odszkodowania.

D.K.:
Ile w takim razie będzie trwało dochodzenie i kiedy zostanie wydana decyzja?

D.D.:
Wszystko musi być zdezynfekowane, zniszczone. Proces jest długi, nie jestem pewna czy będzie w tym gospodarstwie kopcowanie (obornik) trwa to 42 dni. Tam akurat nie było obornika, ale była gnojowica. W zależności od tego jak długo gnojowica będzie tam musiała być dezynfekowana, tak długo to gospodarstwo będzie czekać na decyzję. Myślę, że potrwa to tydzień, dwa lub trzy.

D. K. Dziękuję za rozmowę!


W świetle uzyskanych informacji rolnik, w którego stadzie wykryto ognisko ASF nie spełnił wszystkich warunków bioasekuracji, przede wszystkim jeśli chodzi o niezgłoszone przemieszczanie niezarejestrowanych sztuk, rodzi się pytanie czy otrzyma on od Inspekcji Weterynaryjnej odszkodowanie za ubite i zutylizowane świnie...

Dorota Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)