Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Więcej pieniędzy dla poszkodowanych przez ASF

Obrazek

Będzie dodatkowa pomoc dla rolników poszkodowanych przez wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Sejm zgodził się na uruchomienie dodatkowych 15 mln złotych na nieoprocentowane pożyczki, dzięki którym gospodarze będą mogli sfinansować nieuregulowane długi. Dotychczasowa pula pieniędzy na ten cel wyczerpała się.  

wk6 czerwca 2018, 15:08
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pochyliła się we wtorek nad wnioskiem ministerstwa rolnictwa, które zaproponowało przesunięcie w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– We wniosku dotyczącym zmian w planie finansowym ARiMR przewidzieliśmy uruchomienie 15 mln zł rezerwy celowej budżetu państwa na jedno z działań pomocy dla rolników poszkodowanych przez afrykański pomór świń w postaci nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie nieregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń – tłumaczył posłom wiceminister Jacek Bogucki

Zdaniem resortu rolnictwa, taka decyzja jest konieczna, gdyż dotychczasowe fundusze na ten cel zostały już wykorzystane, a chętni nadal składają wnioski.
– Uruchomienie tego działania wynikało z wniosków rolników oraz oceny sytuacji w zakresie wypłacania wsparcia dla rolników wyrównującego utratę dochodów. To wsparcie jest wypłacane w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych w zależności od tego jak wniosek przez rolnika jest składany. W związku z tym rolnik otrzymuje rekompensatę utraconych dochodów z opóźnieniem kilkumiesięcznym. Żeby zapewnić płynność finansową tych gospodarstw, na tym terenie zdecydowaliśmy się na uruchomienie dodatkowego wsparcia w postaci nieoprocentowanych pożyczek – tłumaczył wiceminister Jacek Bogucki.   
           
Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła 236 pożyczek na kwotę 41,2 mln zł.
– Ta kolejna kwota wynika z wniosków złożonych w ostatnim czasie przez rolników i które czekają na rozpatrzenie. Tą rezerwę uruchamiany sukcesywnie w zależności od potrzeb – wyjaśnił wiceminister Bogucki.    

Ministerstwo rolnictwa zapewniło, że przewidziane w budżecie środki na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń są wystarczające. Zarówno te, które są potrzebne na pomoc dla rolników jaki i te, których potrzebuje Inspekcja Weterynaryjna na bezpośrednią walkę z wirusem. 
Komisja Finansów Publicznych jednomyślnie zgodziła się na powyższe zmiany w planie finansowym ARiMR. 
wk
fot. Kurek


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)