Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Close

Advertisement

Portal partner

Wielkopolska Izba Rolnicza – propozycje i postulaty dotyczące ASF

09.12.2019

Print

Wielkopolska Izba Rolnicza – propozycje i postulaty dotyczące ASF

Advertisement– Państwo jest właścicielem dziko żyjących zwierząt i musi ponosić koszty związane z utylizacją takich przypadków. Ponadto należałoby w strefach z ograniczeniami wprowadzić możliwość utylizacji pozyskanych dzików po uprzednim pobraniu prób na ASF – twierdzi WIR. 

Read also

ASF: Niemcy szkolą psy do poszukiwań martwych dzików

ASF na szczeblu ponad resortowym


Wielkopolska Izba Rolnicza uważa, że walka z ASF powinna obywać się na szczeblu ponad resortowym. Zdaniem samorządu rolniczego priorytetem jest zlecenie koordynacji zwalczania ASF podmiotowi, który podejmowałby decyzje z zakresu działalności zarówno resortu rolnictwa, środowiska, finansów, spraw wewnętrznych oraz infrastruktury. 

– Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie przyspieszy poczynania administracyjne mające na celu skuteczne rozwiązywanie problemów – czytamy w stanowisku WIR. 
Według rolników ważny jest stały monitoring padłych dzików z wykorzystaniem sprzętu wojskowego. WIR wymienia jako kolejny element prewencyjny wyposażenie służby weterynaryjnych i myśliwych w odpowiednią ilość chłodni oraz określenie procedur związanych z patrochami, których zimą nie można zakopać. 

Wielkopolska ponadto powinna być przygotowana na to, będzie trzeba ogrodzić kolejne tereny, a więc materiały powinny być jak najszybciej zgromadzone. Teren chłodni również według WIR powinien być obowiązkowo ogrodzony. 

Teren poza obwodem łowieckim


WIR zaznacza, że nadal poważnym problemem jest kwestia dzików bytujących w obszarach, które nie są obwodami łowieckimi zarządzanymi przez Polski Związek Łowiecki np. w miastach i terenach wyłączonych, gdyż mogą żywić się resztkami zakażonej żywności, są odławiane i wypuszczane w innych miejscach. Nadmierna populacja dzików bytuje także w lasach prywatnych oraz na terenach Ośrodków Hodowli Zwierzyny. Tereny powinny zostać zabezpieczone przed migracją zwierząt.

Małe gospodarstwa bez rekompensat?


Według WIR tematem do dyskusji jest przyznawanie rekompensat małym gospodarstwom, dla których produkcja świń nie jest jedynym źródłem utrzymania. 
– W porównaniu z częścią wschodnią kraju średnia wielkość stada w Wielkopolsce jest znacząco wyższa. Dlatego powinien zostać ustalony pułap ilości sztuk wyprodukowanych w ciągu roku, dostosowany do skali produkcji w danym województwie, od którego producenci mogliby otrzymywać takie rekompensaty. W obecnych realiach z produkcji trzody na bardzo małą skalę nie jest się w stanie utrzymać rodziny, dlatego gospodarstwa produkujące po kilka sztuk trzody rocznie lub produkujące świnie tylko na potrzeby własne, które nie są w stanie spełnić zasad bioasekuracji powinny zaprzestać utrzymywania świń bez możliwości ubiegania się o rekompensaty. W pierwszej kolejności rekompensaty powinno się zapewnić producentom, dla których produkcja trzody to jedyne źródło utrzymania, a z przyczyn ograniczonych środków finansowych lub też starej infrastruktury gospodarstwa, nie są w stanie wystarczająco ochronić budynków przed wirusem ASF – proponuje WIR. 

Strefy kompartymentu


Według WIR tworzenie takich stref jest niezbędne, aby utrzymać możliwość eksportu wieprzowiny na rynki unijne w przypadku znacznego rozszerzenia stref ASF. Wsparcie w procesie tworzenia kompartymentów powinny otrzymać w szczególności polskie grupy producentów trzody oraz gospodarstwa rodzinne.

– Ograniczenia w strefie niebieskiej odnośnie braku możliwości sprzedaży zdrowych świń do zakładów ubojowych przez 40 dni są niedorzeczne – pisze WIR w swoim stanowisku. Wielkopolska Izba Rolnicza uważa, że w związku z utylizacją świń w strefach niebieskich skala marnotrawstwa żywności jest niewyobrażalna.

oprac. dkol na podst. WIR

Article divided into pages, you are reading page 2 of 2.


Widziałeś już nasze video "Bioasekuracja mniejszych gospodarstw to nadal kosztowna sprawa"?

Read more in the premium version

article icon

Rynek zbóż: trudne decyzje w skupie. Pszenica w portach już po 1700 zł!

Read

Advertisement

b'\n'

Advertisement

More articles in this category