Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Wyrównanie strat rolnikom ze stref ASF

Obrazek

Do końca listopada hodowcy świń mogą składać wnioski o pomoc finansową w celu wyrównania utraconych dochodów w związku z ASF. Ilu rolników zgłosiło się do tej pory? Jaka kwota odszkodowań wypłynęła na konta beneficjentów? 

wk5 listopada 2021, 13:34

W Sejmie podkomisja stała do spraw monitoringu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich ministerstwa rolnictwa przedstawiła informacje na temat pomocy państwa dla producentów trzody chlewnej w celu wyrównania utraconych dochodów w związku z ASF.

O taką pomoc mogą się ubiegać rolnicy ze stref ASF, którzy sprzedawali świnie od IV kwartału 2020 r. i notowali straty w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń w analogicznym okresie w 3 ostatnich latach lub 3 latach z  okresu 5-letniego, po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami. 

Nabór wieloletni

Taka forma pomocy ma charakter wieloletni i będzie udzielana do 30 czerwca 2023 r. Wnioski można składać w biurach ARiMR. Nabór trwa od 28 sierpnia do 30 listopada. W 2022 r. wnioski będzie można składać już od początku roku także do 30 listopada.

Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w bieżącym naborze do 25 października zostało złożonych 2768 wniosków. Od 16 września biura ARiMR rozpoczęły wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy i jak na razie dla 324 rolników są to decyzje pozytywne na kwotę 38,2 mln zł. Wypłacono już kwotę 22 mln zł dla 180 beneficjentów.

W tym roku ARiMR ma w planie finansowym przeznaczone na ten cel 150 mln zł. W kolejnych latach będzie to po 110 mln zł.
– Jeżeli te środki będą niewystarczające będziemy zabiegać, aby te środki były wypłacone. Wypłacamy wszystkim rolnikom na bieżąco pomoc. Nie ma mowy o jakiejś redukcji. Wszyscy, którzy będą spełniali wymogi, będą musieli tę pomoc uzyskać – zapewniała w Sejmie Beata Gawlik-Pliszka, zastępca dyrektora departamentu finansów w MRiRW.

- Agencja na bieżąco obsługuje wnioski. Jeżeli wniosek wpływa do biura powiatowego i jest kompletny, czyli zawiera wszystkie załączniki jest na bieżąco weryfikowany. W ślad za tym jest wydawana decyzja administracyjna – przekonywała posłów Bożena Polak z departamentu wsparcia krajowego ARiMR.

Trudny dialog z Komisją Europejską

Przedstawicielka ARiMR poinformowała także, że Komisja Europejska wydała zgodę na rozszerzenie programu o tych rolników, którzy zwiększyli produkcję o 25% do 3 lat ubiegłych. Biura powiatowe wydają już decyzje dla rozszerzonego programu.

Obecni na posiedzeniu podkomisji ds. ASF  rolnicy zwracali się z wnioskami, aby pomoc finansową przyznawać do sztuki a nie do utraconego dochodu w skali kwartału. Ale zdaniem MRiRW nie ma takiej możliwości.
Nie ma możliwości, aby do jednej sztuki dać 2, 3, albo 4 zł. Przygotowany był już raz taki program i został zgłoszony do Komisji Europejskiej, która go odrzuciła właśnie wskazując i podkreślając, że nie możemy udzielać pomocy w oparciu o cenę i ilość produktów rolnych wprowadzanych na rynek – mówiła B. Gawlik-Pliszka. 

wk

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)