Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

BovINE: Grzegorz Puda o wsparciu sektora wołowiny

Minister rolnictwa Grzegorz Puda wziął udział w dyskusji w ramach sieci współpracy BovINE. Wymienił przykładowe działania, które są podejmowane przez MRiRW w sektorze wołowiny. 

Dorota Kolasińska1 grudnia 2020, 15:05
Dziś odbyła się konferencja organizowana przez sieć współpracy BovINE (Beef Innovation Network Europe). Wydarzenie odbywało się pod hasłem „Zrównoważona hodowla wołowiny: polityka i praktyka w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”. Krajowym koordynatorem międzynarodowej konferencji sieci współpracy BovINE jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Według ministra Grzegorza Pudy dyskusja w ramach sieci BovINE jest cenna, gdyż uczestniczą w niej wszyscy, którzy na różnych etapach i w różnym zakresie działają na rzecz europejskich producentów wołowiny. 

Minister rolnictwa przedstawił działania, jakie planuje podjąć w najbliższym czasie, aby wspierać sektor wołowiny, który jego zdaniem jest rynkiem mocno perspektywicznym. 

– Na unijnym forum sektora rolnego toczy się dyskusja na temat elementów, które będą miały istotny wpływ na kondycję i przyszłość produkcji zwierzęcej i przetwórstwa w całej UE. Chodzi m.in. o Europejski Zielony Ład oraz inicjatywy, które z niego wynikają i zawierają bardzo ambitne cele klimatyczne i środowiskowe. Jedną z takich inicjatyw jest ograniczenie emisji metanu. Jej konsekwencje mogą mieć bardzo daleko idące skutki dla całej branży – mówił podczas spotkania BovINE Grzegorz Puda. Kolejnym dokumentem, o którym wspomniał minister jest strategia „od pola do stołu”. Zakłada ona poprawę dobrostanu zwierząt, redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków, nawozów oraz zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. 

– Realizacja tych założeń będzie wymagała dostosowań technologicznych i inwestycyjnych. Musimy się na to przygotować. Będzie to wymagało transferu nowej wiedzy, ale także wysokich nakładów – mówił Puda. 

Jak podkreślił minister, równolegle do prac legislacyjnych na poziomie UE, w resorcie prowadzone są prace nad przygotowaniem krajowych dokumentów kierunkowych, m.in. planów strategicznych WPR na lata 2021-2027. Zdaniem ministra najważniejszym celem jest zapewnienie trwałości odporności ekonomicznej gospodarstw rolnych, zwłaszcza w obliczu aktualnych kryzysów rynkowych. 

– Nadal będzie można przyznawać wsparcie związane z produkcją, w tym w sektorach wołowiny i cielęciny, a także mleka i przetworów mlecznych – mówił szef resortu rolnictwa, który dodał, że brane są także pod uwagę w planie strategicznym dopłaty do bydła i krów w kolejnych latach. 

– Silne ekonomicznie gospodarstwa są warunkiem zachowania zrównoważonego modelu polskiego i europejskiego rolnictwa – dodał Puda. 

Założenia KE i nowej WPR znajdą się także w przygotowywanej przez ministerstwo „Strategii krajowej dotyczącej zrównoważonego rozwoju rolnictwa i wsi 2030”. Dokument ten wyznacza kierunki działań MRiRW w zakresie integracji poziomej i pionowej, a także w odniesieniu do łańcucha dostaw, wdrażania innowacji w rolnictwie, wsparcia produkcji żywności wysokiej jakości, ochrony środowiska czy łagodzenia zmian klimatycznych.
 
– Te działania, również w sektorze wołowiny, obejmują m.in. podpisywanie umów kontraktacyjnych, czyli kilka rodzajów wsparcia dla rolników oraz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Planowana jest również pomoc finansowa na zakładanie i prowadzenie grup producentów rolnych oraz organizacji producentów – mówił minister. Dodał, że pracuje nad projektem ustawy, która daje możliwość upodmiotowienia rodzinnych gospodarstw rolnych. 

– Jest to bardzo istotne, gdyż nie może być tak, żeby na tym samym obszarze firma i rolnik indywidualny mieli różne, bardzo często nierówne uprawnienia. Dla przykładu: jeżeli prezes firmy umiera, to bardzo często ta firma może nadal korzystać ze środków unijnych. Inaczej jest, jeżeli gospodarz umrze. Mamy wówczas bardzo często do czynienia z przestojem czy przerwaniem ciągłości wypłat środków europejskich – dodał. Minister Puda dodał, że w MRiRW są prowadzone prace związane z przygotowaniem ustawy o spółdzielniach, która ma pomóc rodzinny gospodarstwom łączenie się w silniejsze podmioty na rynku. 

Krajowy system jakości żywności


Jak podkreślił Puda w Polsce od 2008 r. funkcjonuje Quality Meat Program opracowany z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. System obok innych systemów jakości żywności jest objęty wsparciem ze środków PROW na lata 2014-2020. 

– Potrzeby związane ze wsparciem producentów uczestniczących w tych krajowych, ale również unijnych systemach jakości żywności, są uwzględnione w naszych pracach nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027 – mówił minister. 

Dobrostan zwierząt


Minister przypomniał, że poprawa dobrostanu zwierząt w Polsce jest realizowana w ramach programu Dobrostan Plus. 

– W planach jest poszerzenie tego programu na inne obszary produkcji zwierzęcej. To działanie jest dobrowolne i ma na celu zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem podwyższonych warunków dobrostanu ponad obowiązujące standardy. To jest kierunek prowadzony w całej UE, a Polska też chce poszerzać standardy. Każdy wie, że zwierzę, które żyje w lepszych warunkach, jest lepszym produktem, a jego cena jest z tego powodu lepsza, jest bardziej konkurencyjna. W tym kierunku będziemy zmierzać, jeżeli chodzi o jakość. Wsparcie finansowe będzie stanowiło rekompensatę z dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów – mówił minister. 

Dodał, że w ramach przyszłej perspektywy finansowej planowana jest kontynuacja wsparcia do krów, ale także rozszerzenie o bydło opasowe.

Oznakowanie produktów


W strategii „od pola do stołu” znalazła się deklaracja dotycząca etykietowania produktów w zależności od poziomu dobrostanu zwierząt. 

– To bardzo ważne, aby konsument miał świadomość, w jakich warunkach zwierzęta były utrzymywane. Dzięki temu będzie miał możliwość wyboru – dodał. 

– Jesteśmy zainteresowani jako Polska wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego oznakowania żywności pochodzenia zwierzęcego etykietami wskazującymi na dobrostan. Oznaczenia te powinny być czytelne, jednoznaczne dla wszystkich konsumentów, pokazujące jasne kryteria - również dla wszystkich, którzy zajmują się produkcją wołową. Etykieta powinna w odpowiedni sposób wynagradzać wysiłki związane z podnoszeniem dobrostanu i rekompensować wyższe koszty – podkreślił Puda i zaznaczył, że jest to właściwy kierunek działań. 

Minister podkreślił, że jest otwarty na konstruktywną dyskusję i sugestię działań, które należałoby podjąć, aby wzmocnić sektor. 

BovINE Innovation Network Europe to unikatowa w Europie sieć, która zrzesza 255 000 gospodarstw rolnych w sektorze wołowiny w UE, skupiając się wyłącznie na ich potrzebach.
dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)