Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

BSE typu H w Irlandii

W Irlandii podczas badania w kierunku BSE u padłej krowy wykryto priony gąbczastej encefalopatii bydła. W trakcie dokładnych badań okazało się, że to typ H. 
Dorota Kolasińska26 maja 2020, 14:04
Departament Rolnictwa, Żywności i Żeglugi Morskiej (DAFM) 13 maja br. został poinformowany o pozytywnym wyniku szybkiego testu przesiewowego przeprowadzonego przez akredytowane prywatne laboratorium zatwierdzone przez właściwy organ. 

Próbki pobrano w ramach obowiązkowych badań od zwierząt padłych w wieku od 48 miesięcy i starszych. Próbki mózgu zostały następnie przekazane do Narodowego Laboratorium Referencyjnego (NRL), gdzie zostały poddane testom potwierdzającym przy użyciu zatwierdzonej przez OIE metody western blot, (wg. protokołu dwóch blotów do klasyfikacji izolatów BSE). 

Wszystkie próbki miały identyczny wzór molekularny wskazujący na nietypową formę BSE typu H. Zgodnie z protokołami NRL próbki zwierzęcia wysłano następnie do histopatologii i immunohistochemii rdzenia mózgu. 

Ostateczne wyniki testu potwierdzającego otrzymano z NRL w dniu 22 maja 2020 r., które potwierdziły przypadek atypowej formy BSE typu H. Krowa rasy limousine, która była badana pod tym kątem miała 14 lat (ur. 8 marca 2006 r.). W rejestrze identyfikacji i przemieszczania w tym gospodarstwie (stado mamek) znajduje się 73 szt. bydła. 

Krowa miała w przeszłości objawy neurologiczne, które po raz pierwszy odnotowano pod koniec marca 2020 r. Krowa miała problem ze wstawaniem, ale z pewną pomocą wracała do pozycji stojącej. Kilka razy miała ten sam problem. Rolnik nie zdążył zadzwonić po lekarza weterynarii, bo znalazł ją martwą 9 maja br. W związku z tym, że krowa miała potomstwo, wszystkie sztuki z tej linii zostały poddane ubojowi z konieczności. 

oprac. dkol na podst. oie.int


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)