Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Ceny mleka w maju

Obrazek

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o cenach skupu. Ile przeciętnie za biały surowiec oferowały mleczarnie w maju 2020 roku i jakie są aktualnie cenowe trendy w UE?

Marcin Jajor27 czerwca 2020, 07:59
W maju 2020 roku, hodowcy bydła mlecznego otrzymywali średnio w Polsce 130,88 zł/100 l białego surowca (1,30 zł/l). Stawka w skupie w stosunku do kwietnia 2020 roku (132,89 zł/100 l) spadła o 1,51% (tj. 2,01 zł/100 l), a w porównaniu z analogicznym okresem rok temu – była niższa o 2,79% (tj. 3,76 zł/100 l.).

Na średnio najwyższe stawki za mleko mogli liczyć dostawcy z województw:
  • podlaskiego – 138,54 zł/100 l;
  • lubuskiego – 134,75 zł/100 l;
  • warmińsko-mazurskiego – 133,63 zł/100 l.


Z kolei najniższe stawki za mleko oferowano przeciętnie w województwach:
  • małopolskim – 121,96 zł/100 l;
  • świętokrzyskim – 122,75 zł/100 l;
  • łódzkim – 123,07 zł/100 l.
Warto podkreślić, że o ile branża mleczarska nadal boryka się z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa – co bardzo boleśnie odczuło i nadal odczuwa wielu hodowców w Polsce – to jednak obserwowany trend spadku stawek wydaje się mieć podobny charakter do sezonowych obniżek cen, jakie obserwowaliśmy (wg historycznych danych GUS) w 2019 i 2018 roku. I tak, o ile ceny skupu mleka w okresie od stycznia do maja br. spadły o 6,3 zł/100 kg mleka o tyle w 2019 i 2018 r. stawki obniżyły się odpowiednio o 6,1 i 12,9 zł/100 kg białego surowca.

Z kolie średnia stawka za mleko w skupie za okres styczeń-maj 2020 roku wyniosła 135,04 zł/100 kg. To o 2,4 zł mniej i 0,45 zł więcej niż w analogicznym okresie odpowiednio w 2019 i 2018 roku.

Umiarkowany optymizm przynoszą też informacje MRiRW o niewielkiej poprawie stawek za podstawowe produkty mleczarskie, w tym masło i mleko w proszku. W przypadku tego pierwszego (w blokach i konfekcjonowanego) ceny w połowie czerwca br. wzrosły w skali miesiąca o 7 i 8%. W analogicznym czasie ceny OMP i PMP wzrosły odpowiednio o 2 i 1%.

O bardzo niewielkiej, ale jednak poprawie cen możemy też mówić w przypadku nowozelandzkiej giełdy GDT, na której indeks kontraktów terminowych na podstawowe produkty mleczarskie wzrósł (w notowaniu z 16 czerwca) o 1,9%. Z drugiej jednak strony cały czas mamy do czynienia ze spadkowym trendem średniej ceny mleka oferowanej w krajach Wspólnoty (poza Wielką Brytania), gdzie w porównaniu z kwietniem br. cena spadła o 1,2% z 33,53 do 33,13 euro/100 kg (1,47 zł/kg wg kursu NBP z 27 czerwca), a od początku stycznia br. spadła o 2,1 euro/100 kg (9,4 zł/100 kg wg kursu NBP z 27 czerwca; wg szacunkowych danych DG-AGRI).

Przedstawione powyżej dane dotyczą jedynie zbiorczych i uśrednionych cen skupy mleka w danych województwach Polski, które każdego miesiąca publikuje Główny Urząd Statystyczny. Bardziej szczegółową analizę cen przedstawiamy raz na kwartał w dodatku specjalnym „top bydło” na podstawie nadesłanych cenników mleczarni i faktur. Zachęcamy do ich przysyłania na adres m.wieczorek@topagrar.com.pl. Gwarantujemy anonimowość.mj/GUS/MRiRW/GDT/KE/obliczenia własne

Fot. Jajor


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)