Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Ceny mleka w styczniu

Obrazek

GUS opublikował przeciętne stawki za mleko w styczniu 2019 roku. Ile średnio za litr surowca otrzymali rolnicy?

Marcin Jajor25 lutego 2019, 11:36

W styczniu 2018 roku, hodowcy bydła mlecznego mogli liczyć na przeciętną cenę 140,77 zł/100 l białego surowca (1,40 zł/l). Średnia stawka w skupie w stosunku do grudnia 2018 roku (140,10 zł/100 l) wzrosła o 0,48% (tj. 0,67 zł), a w porównaniu z analogicznym okresem rok temu – była niższa o 0,95% (tj. 1,35 zł/100 l.).Na najwyższe stawki za mleko mogli liczyć dostawcy z województw:

  • podlaskiego – 151,99 zł/100 l;
  • warmińsko-mazurskie – 149/52 zł/100 l;
  • lubuskiego – 143,62 zł/100 l.Z kolei najniższe stawki za mleko oferowano w województwach:

  • małopolskim – 125,70 zł/100 l.
  • łódzkim – 127,64 zł/100 l;
  • świętokrzyskim – 130,90 zł/100 l;


Zaprezentowane dane dotyczą zbiorczych i uśrednionych cen skupy mleka w danych województwach, które każdego miesiąca publikuje Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do poprzedniego zestawienia na uwagę zasługuje przede wszystkim przekroczenie progu powyżej 1,5 zł/l mleka w obrębie województwa podlaskiego. Ceny wzrosły też (statystycznie!) w przypadku pozostałej dwójki liderów tj. województw warmińsko–mazurskiego i lubuskiego. Z kolei w przypadku regionów, gdzie oferowane są najniższe stawki – ceny skupu białego surowca pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie. Tym sposobem średnia cena oferowana w województwie małopolskim jest aż o 26 groszy/l mleka niższa od stawki w skupach na Podlasiu.


mj/GUS/obliczenia własne


Fot. Adamczewska, Rys. JajorPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)