Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Czy rolnicy poszkodowani w wyniku upadłości ROTR Rypin otrzymają pomoc?

Wszystko wskazuje, że taka możliwość będzie jeszcze w tym roku. Rząd przygotowuje właśnie nowe przepisy, które zakładają rozszerzenie obecnego programu odzyskania należności za mleko sprzedane do bankrutujących spółdzielni.

wk7 listopada 2021, 07:00

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozporządzenia Rady Ministrów „zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.

Trwają postępowania upadłościowe

W uzasadnieniu MRiRW zauważą, że odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest możliwe w wyniku postępowania upadłościowego, pomimo iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłościowej.

- Aktualnie prowadzone są postępowania upadłościowe w stosunku do podmiotów nabywających od producentów rolnych mleko. Brak możliwości odzyskania należności za sprzedane mleko, a jednocześnie konieczność pozyskania środków niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności  spowodował, że poszkodowani producenci rolni znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Pomoc także dla upadłości z 2018 r. 

Z powyższych powodów wprowadzono już przepisy umożliwiające uzyskanie pomocy przez producentów mleka, którzy w 2019 lub 2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku  z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec podmiotu, któremu te mleko zostało sprzedane.

Jednakże do MRiRW napływały liczne sygnały o zasadności umożliwienia ubiegania się o pomoc również producentom mleka, którzy nie otrzymali zapłaty także w 2018 r. Dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się udzielanie pomocy finansowej dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018–2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko.

Szansa dla ROTR Rypin

Taka konstrukcja nowych przepisów może dać szansę dla rolników poszkodowanych w wyniku upadłości ROTR Rypin. Sąd wpisał bowiem do KRS upadłość spółdzielni i wyznaczając syndyka 9 listopada 2018 r. Sprawą rozszerzenia pomocy także na rolników z Rypina zajmowała się już sejmowa komisja rolnictwa. Wtedy MRiRW twierdziło, że musi sytuację głęboko przeanalizować.

Dodatkowy nabór suszowy

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia MRiRW postanowiono jeszcze raz umożliwić rolnikom złożenie wniosków o pomoc suszową. Takie wnioski można było składać do 15 października 2021 r. ale w związku z awarią Profilu Zaufanego w tym dniu, część producentów rolnych nie miała możliwości wprowadzenia wniosków w obowiązującym terminie.

wk
Fot. Jajor


 

 Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)