Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Do 2025 r. w UE produkcja mleka wzrośnie o 15 mln ton

Obrazek

Po zniesieniu systemu kwotowania mleka unijni rolnicy zwiększają dostawy mleka, towarzyszy temu wzrost eksportu produktów mleczarskich z UE.

Ryszard Lesiakowski13 grudnia 2015, 06:00

Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 roku produkcja mleka systematycznie wzrośnie o ok. 15 mln ton. Oznacza to średnioroczne tempo wzrostu rzędu 0,9% – informuje Centrala Sprawozdawczości Rynku Mleka. Będzie to następstwem zwiększenia wydajności mlecznej krów, mimo uwzględnienia systematycznego spadku liczby mlecznic począwszy od 2016 r.

Ponadprzeciętny wzrost produkcji mleka jest oczekiwany w Irlandii, Polsce, Danii, Estonii, na Litwie i w Rumunii. W Niemczech i Francji, tj. u dwóch największych w UE producentów białego surowca przewidywany jest przeciętny wzrost dostaw, a w Holandii przyrost ten będzie poniżej średniej. Osłabienie tempa wzrostu dostaw w UE  porównaniu do 2014 roku jest następstwem niskich cen skupu mleka i ograniczeń wynikających z ochrony środowiska.

Komisja Europejska przewiduje znaczący wzrost unijnego eksportu na światowe rynki, na których europejskie firmy rywalizować będą z głównymi konkurentami, tj. Nową Zelandią, USA i Australią. W Europie rozwój spożycia produktów mleczarskich będzie zróżnicowany. Na mleko pitne i jogurty przeznaczane będą nieznaczne ilości surowca, tymczasem oczekuje się wzrostu zbytu serów, śmietan i masła. top agrar (opr. les), fot. LesiakowskiPicture of the author
Autor Artykułu:Ryszard Lesiakowski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)