Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

EMB o koronawirusie: trzeba postawić na dobrowolną redukcję dostaw

Obrazek

Zamiast dotacji, należy natychmiast uruchomić program antykryzysowy w skali całej UE. Powinien polegać na dobrowolnej redukcji dostaw mleka – podkreśla European Milk Board, organizacja zrzeszająca ok. 100 tys. przedstawicieli sektora produkcji mleka w Europie.

Marcin Jajor24 marca 2020, 08:53
Jak podkreśla zarząd EMB, w ciągu ostatnich tygodni Koronawirus przejął kontrolę nad całym codziennym życiem producentów i przetwórców mleka. Konsekwencje zdrowotne, obciążenie infrastruktury, a także skutki gospodarcze pandemii wystawiają na próbę cały sektor.

Konsekwencje dla rynku

Jak podkreśla organizacja, kryzys zdrowotny spowodował spadkową tendencję w obrębie wszystkich najważniejszych wskaźników dla sektora mleczarskiego. Chodzi tu m.in. o notowania na giełdzie GDT, na której w sesji z 17 marca br. zanotowano spadek indeksu kontraktów terminowych na podstawowe produkty mleczarskie o 3,9% i to po stałych obniżkach stawek od początku lutego br. Według EMB rozprzestrzenianie się koronawirusa prowadzi do poważnych trudności w zaopatrzeniu i logistyce w przemyśle przetwórczym. Sytuację dodatkowo potęgują możliwe niedobory personelu, a także załamanie popytu na niektóre produkty. Dlatego należy aktywnie zmniejszyć presję spowodowaną przez te nadwyżki mleka w UE.


Niektórzy uczestnicy rynku rozpoczęli już działania zmierzające do ograniczenia skutków potencjalnego kryzysu. Przykładem może być jedna z włoskich mleczarni (Mila), która poprosiła swoich dostawców o dobrowolne ograniczenie dostaw surowca. Niestety, zdaniem EMB, takie działania – a więc mające różny charakter na poszczególnych lokalnych rynkach – są niewystarczające, bo w obliczu kryzysu należy działać wspólnie. Europejski rynek mleka jest na tyle ze sobą powiązany, że indywidualne działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Dlatego środki zaradcze powinny się spotkać z szerokim poparciem i obejmować wszystkich uczestników sektora.


Redukcja w skali UE


– Komisja Europejska powinna natychmiast rozpocząć przygotowania do uruchomienia dobrowolnego programu ograniczania wielkości produkcji zgodnie z opracowanym przez EMB Programem Odpowiedzialności Rynkowej (MRP). Zgodnie z nim rolnicy mieliby ograniczyć produkcję w swoich gospodarstwach. Takie koordynowane na poziomie UE działanie, mogłoby pozwolić dostosować wielkość produkcji do aktualnych okoliczności i zniwelować potencjalne konsekwencje gospodarcze – podkreśla organizacja i zaraz potem ostrzega.

– Jeśli produkcja rolna nie zareaguje, istnieje bardzo wysokie ryzyko, że cały sektor popadnie w najgorszy kryzys w historii. Nawet po tym, jak konsekwencje zdrowotne związane z koronawirusem zaczną ustępować, skutki ekonomiczne nadal będą odczuwalne. Podczas kryzysu w 2016 r. program dobrowolnej redukcji produkcji został wprowadzony przez KE zbyt późno. Tego błędu nie wolno powtarzać! – zaznacza EMB.

Potrzebna jest solidarność

O potencjalnych mechanizmach związanych z ograniczeniem kryzysu na rynku mleka w postaci MRP mówił Erwin Schöpges, prezydent EMB już podczas naszego listopadowego Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu. Program zakłada m.in. wspieranie konsumpcji mleka, prywatne przechowalnictwo, premiowanie ograniczania produkcji czy obowiązkowe cięcia podaży mleka o 2–3%, które miałyby być wcielane w życie w czasie rynkowej destabilizacji. Sukces całego przedsięwzięcia zależy jednak od respektowania programu przez wszystkie kraje UE. Co z tego, że jedno Państwo postanowi ograniczyć dostawy o 2–3% skoro inne może to wykorzystać i postąpić zupełnie na odwrót. Dlatego w obliczu potencjalnego spadku cen na rynku mleka konieczna jest solidarność!

mj/EMB


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)