Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Fermy wielkotowarowe czy przemysłowe?

Obrazek

W Polsce funkcjonuje prawie 2,5 tys. przemysłowych ferm zajmujących się hodowlą świń i kur. A właściwie powinniśmy powiedzieć "wielkotowarowych", gdyż pojęcie „ferma przemysłowa” nie jest zdefiniowana w polskim prawie. 

wk30 kwietnia 2022, 06:00

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło na sejmowej komisji rolnictwa informację dotyczącą ferm przemysłowych.

Brak jasnej definicji

W obecnie obowiązujących przepisach prawnych brak jest definicji pojęcia „ferma przemysłowa” czy „ferma wielkoprzemysłowa”. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją przepisy prawne pozwalające na dokonanie swoistego podziału gospodarstw wg stopnia ich wpływu na środowisko, wynikającego z liczby zwierząt i intensywności produkcji zwierzęcej.

Instalacjami mogącymi powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska są m.in. instalacje do chowu lub hodowli drobiu (powyżej 40 000 stanowisk) lub świń (powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior).

Od kiedy ferma ma znaczący wpływ na środowisko? 

Ponadto, chów lub hodowla norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oraz pozostałych zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 DJP danego gatunku należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zawsze jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Współczynniki przeliczeniowe zwierząt na DJP zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Na podstawie tych współczynników oraz liczby zwierząt utrzymywanych w danym gospodarstwie, dokonując prostej operacji matematycznej, można zidentyfikować, które gospodarstwa są gospodarstwami, dla których należy przeprowadzić ocenę wpływu na środowisko ze względu na jego wielkość i intensywność produkcji. Gospodarstwa spełniające powyższe warunki można określić mianem wielkotowarowych, gdyż prawodawca uznał, że ich wpływ na środowisko, z uwagi na skalę produkcji, jest znaczący.

Ile dużych ferm jest w Polsce?

Aktualnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej funkcjonuje 279 wielkotowarowych ferm świń oraz 2184 wielkotowarowych ferm drobiu (w tym: 1995 utrzymujących kury, 11 – gęsi, 165 – indyki i 13 – kaczki) oraz 645 gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe (niezależnie od wielkości produkcji).

Największa koncentracja wielkotowarowych ferm świń oraz drobiu występuje w województwie mazowieckim i wielkopolskim. W województwie wielkopolskim jest także najwięcej gospodarstw utrzymujących zwierzęta futerkowe.

Nadzór nad fermami

W odniesieniu do ferm wielkotowarowych utrzymujących świnie Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła w II półroczu 2021 r. 221 kontroli, w tym 10 kontroli sprawdzających, w 190 fermach, co oznacza, iż skontrolowano 68% ferm. Podczas kontroli tych ferm przeprowadzonych w II półroczu 2021 r. w 61 przypadkach stwierdzano nieprawidłowości dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ponadto stwierdzono uchybienia w zakresie zabezpieczenia przeciwepizootycznego ferm (17 przypadków) oraz w zakresie dobrostanu zwierząt (7 przypadków).

W przypadku gospodarstw utrzymujących drób, zgodnie z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii, kontroli warunków utrzymania oraz warunków weterynaryjnych podlega co najmniej 5% gospodarstw każdego gatunku drobiu w ciągu roku. Ponadto, w stadach kur oraz indyków przeprowadzane są kontrole w ramach realizacji programów zwalczania Salmonelli.

wk
fot. envatoelementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)