Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Gruźlica bydła pod Kaliszem

Obrazek

W gospodarstwie uśpiono 160 sztuk bydła - ryzyko rozprzestrzenienia choroby było zbyt duże. Nie było też typowych objawów choroby... 

Dorota Kolasińska11 lipca 2018, 09:57
W gospodarstwie w gminie Lisków podczas rutynowych badań krwi stwierdzono obecność prątków gruźlicy typu bydlęcego (Mycobacterium bovis). W powiecie kaliskim ostatni przypadek odnotowano ponad 30 lat temu. Powiatowy Lekarz Weterynarii Joanna Kokot-Ciszewska podjęła decyzję o likwidacji całego stada, uśpiono 160 sztuk bydła - ryzyko rozprzestrzeniania było zbyt wysokie. 

Choroba jest niebezpieczna również dla ludzi, prątki gruźlicy przenoszone są drogą kropelkową. Metodą zabezpieczenia zwierząt przed wniknięciem patogenu do gospodarstwa jest stosowanie się do podstawowych zasad bioasekuracji. Gruźlica wywołuje podobne objawy u zwierząt, jak i u ludzi - duszność, kaszel, rzężenie. Jednak w tym stadzie choroba nie została wykryta na podstawie objawów lecz rutynowej kontroli. Próbki przekazano do IZ w Puławach - analiza potrwa 6 tygodni. W powiecie kaliskim podejrzane o gruźlicę jest jeszcze jedno stado bydła, w którym utrzymywane jest obecnie 100 sztuk bydła. 
Przypomnijmy, że gruźlica bydła jest chorobą niepodlegającą leczeniu, ani profilaktycznym szczepieniom, natomiast podlega obowiązkowi zwalczania i jest wymieniona w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W Polsce jest prowadzony program kontroli tej choroby. 
Polska do 1973 roku była krajem uznanym za wolny od gruźlicy. W 1975 roku rozpoczęto systematyczne badania bydła testem tuberkulinowym pod kątem występowania tej choroby w cyklu 1/3 bydła z danego powiatu w ciągu roku - po 3 latach jest dopiero pełny obraz choroby w powiecie. 
Ognisko choroby uznaje się za wygasłe, jeżeli wszystkie sztuki chore zostały zabite lub padły, przeprowadzone zostało oczyszczanie i odkażanie, a wyniki dwóch kolejnych testów tuberkulinizacji porównawczej, przeprowadzonych w określonym czasie u pozostałych sztuk w stadzie są ujemne. Pierwszy test przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 60 dni, drugi w czwartym i nie później niż w dwunastym miesiącu od dnia usunięcia ostatniego chorego zwierzęcia z ogniska.

Warunki konieczne do uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne od gruźlicy bydła uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne  od chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.Nr 126, poz. 1058).dkol/ radiopoznan.pl/vetpol.org.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)