Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

IJHARS: wyniki kontroli oznakowania produktów mleczarskich

Obrazek
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczej przeprowadziła kontrole produktów mleczarskich i mlekopodobnych, badano cechy, parametry, cechy mikrobiologiczne i oznakowanie. Ile było nieprawidłowości? 
Dorota Kolasińska27 maja 2021, 09:26
IJHARS przeprowadziła kontrolę w 144 podmiotach – 74 producentów i 70 sklepów. Badała cechy organoleptyczne produktów – z partii 269 przetworów zakwestionowano 2 partie, co stanowiło 0,7% nieprawidłowości.

Ponadto Inspekcja badała parametry fizykochemiczne m.in. dot. zawartości tłuszczu, parametrów w tabeli wartości odżywczej, ale również braku laktoperoksydazy, która świadczy o tym, czy mleko jest świeże. Zakwestionowano z 365 partii produktów 29. To słaby wynik, szczególnie, że polskie społeczeństwo coraz częściej stara się odżywiać zgodnie z ideą „wiesz co jesz”, a wychodzi na to, że jednak nie wiesz…. 8% partii to trochę za dużo, jak na stwierdzenie, że „może się zdarzyć” odchylenie od normy. Tą samą ilość nieprawidłowości stwierdzono w przypadku oznakowania. 

Jak wymienia IJHARS błędne oznakowanie dotyczyło głównie: 

  • Podkreślenia w nazwie wyrobu śmietanopodobnego obecności śmietanki, której udział w wyrobie gotowym wynosił zaledwie 1%.
  • Użycia w nazwie określenia „naturalny” dla produktu zawierającego żelatynę wieprzową, gumę guar oraz mączkę chleba świętojańskiego.
  • Podania w nazwie wyrobu serkopodobnego określenia „typu fromage” (dodatkowo produkt umieszczony był w regale chłodniczym wśród przetworów mlecznych, a na cenówce podano nazwę „serek …”).
  • Podkreślenia w oznakowaniu sformułowania „Gouda” na serze topionym, do produkcji którego użyto jedynie 16% sera Gouda.
  • Umieszczenia na miksie tłuszczowym do smarowania wizerunku krowy lub skopków (sugerujących, że otrzymano go tylko z tłuszczu mlecznego).
  • Braku wskazania ilościowej zawartości składników podkreślonych w nazwie lub kojarzonych z nazwą produktu bądź podania rozbieżnych informacji w tym zakresie (tj.  przy nazwie podano 18%, a w wykazie składników przy danym składniku 1%).
  • Braku wskazania pochodzenia produktu, na którym – na frontowej stronie opakowania – umieszczono grafikę z typowym krajobrazem Holandii (wiatraki nad kanałami) oraz nazwę (w tłumaczeniu na język polski) „…. Holender” sugerujących, że krajem pochodzenia produktu jest Holandia, podczas gdy został on wyprodukowany w Polsce.

Nie stwierdzono nieprawidłowości jedynie w zawartości charakterystycznej mikroflory dla danego produktu. 

oprac. dkol na podst. IJHARS
fot. Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)