Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Jutro protest sektora wołowiny!

Obrazek

Polscy producenci  z sektora wołowiny zaprotestują przeciwko tragicznej w skutkach umowie o wolnym handlu UE – Mercosur.

Marcin Jajor11 października 2017, 12:06
W czwartek 12.10.2017 r. o godzinie 11:00 przy ulicy Jasnej 14/16a w Warszawie rozpocznie się protest przedstawicieli organizacji producentów sektora wołowiny przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce podczas którego przedstawicielom KE zostanie przekazane stanowisko Rady Sektora Wołowiny (RSW)*. W ten sposób przedstawiciele sektora chcą wyrazić stanowczy sprzeciw wobec ustępstw Komisji Europejskiej w negocjacjach umowy o wolnym handlu UE – Mercosur tj. wspólnego Rynku Południa.

Z informacji docierających z Brukseli wynika, że pomimo silnych zastrzeżeń ze strony 11 państw członkowskich Unii, KE gotowa jest na dodatkowe ustępstwa wobec Brazylii i innych państw Mercosur tj. na uwzględnienie w negocjowanej umowie o wolnym handlu sektora wołowiny.

Jak uważa RSW, przełoży się to na poważne straty dla unijnych producentów wołowiny. Już teraz kraje Mercosur mają duży dostęp do rynku europejskiego. Obejmuje on 74% importu UE i wynosi rocznie 246 000 ton wołowiny w ekwiwalencie tusz. Wpisanie reprezentowanego przez nas sektora do umowy, pozwoli na import co najmniej dodatkowych 70 000 ton wołowiny załamując ceny płacone polskim rolnikom.

Zdaniem Przedstawicieli Rady, uwzględnienie rynku wołowiny w umowie o wolnym handlu to poważne zagrożenie dla naszego, krajowego sektora, zważywszy na wielkość udziału polskiego eksportu na rynku unijnym oraz ewentualnej konkurencji ze strony krajów Mercosur.

Zalicza się do nich Argentynę, Brazylię Paragwaj i Urugwaj, a więc kraje o ogromnym potencjale produkcyjnym w odniesieniu do wołowiny. Wiele wątpliwości  wiąże się jednak ze zdolnością producentów Mercosur do poświadczania, że ich produkty spełniają równoważne standardy w zakresie identyfikowalności, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska co producenci europejscy. 

„Uważamy, że skutki trwających rozmów o rynku wołowiny – prowadzonych z krajami Wspólnego Rynku Południa – mogą spowodować nieodwracalną w skutkach degradację sektora wołowiny w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.  W związku z powyższym, jako Rada Sektora Wołowiny, z całą stanowczością oczekujemy silnego sprzeciwu wobec ustępstw Komisji Europejskiej wobec Mercosur. Mając na względzie konieczność ochrony interesów polskich producentów żywca wołowego jak i całego sektora, nie możemy zaakceptować traktowania tak ważnego sektora jako karty przetargowej dla innych branż” – czytamy w stanowisku RSW.

* W skład Rady Sektora Wołowiny wchodzi: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Polskie Mięso.

opr. mj/RSW
Fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)