Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Kontrola dobrostanu już niedługo

Obrazek

Europejski Trybunał Obrachunkowy, zajmujący się w głównej mierze audytami finansowymi, tym razem skontroluje niektóre państwa członkowskie pod względem utrzymania dobrostanu zwierząt. Audyt czeka także Polskę. 

Aneta Lewandowska7 października 2017, 08:00

Czym jest Trybunał?

Europejski Trybunał Obrachunkowy to organ, którego głównym celem jest kontrola finansów w Unii Europejskiej. Oprócz bezpośredniego nadzoru nad budżetem UE, w tym przychodami i wydatkami, Trybunał przeprowadza inspekcje we wszystkich pośredniczących gałęziach, takich jak polityki unijne, wzrost gospodarczy, zatrudnienie, finanse publiczne. Poza tym ETO kontroluje to, jak działa ochrona środowiska, przeciwdziała zmianom klimatycznym
Teraz, po raz pierwszy, Trybunał zajmie się w całości kontrolą dobrostanu zwierząt w państwach członkowskich.

Kontrola wskazana

EUropejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił, że zajmie się weryfikacją, czy Komisja Europejska oraz kraje członkowskie w efektywny sposób przyczyniły się do realizacji celów związanych z dobrostanem zwierząt w UE.
Trybunał oceni, czy podjęto działania zmierzające do zastosowania prawa unijnego i poprawy współdziałania utrzymania dobrostanu zwierząt i Wspólnej Polityki Rolnej.


Kontrolę zapowiedziano w czasie Światowego Dnia Zwierząt, 4 października, czego celem jest zwiększenie statusu zwierząt na świecie, dzięki polepszeniu warunków ich utrzymania.

Kogo czeka audyt?

Audytorzy odwiedzą takie kraje członkowskie jak Rumunia, Francja, Włochy, Niemcy i Polska. Kontrole ograniczą się do ferm zwierząt najczęściej utrzymywanych na terenie UE. Jest to 4,5 miliarda brojlerów kurzych, kur nieśnych i indyków oraz 330 milionów krów, świń, kóz i owiec. Audyt będzie dotyczył nie tylko życia i utrzymania zwierząt w gospodarstwach, ale także transportu i uboju. Wyniki będą dostępne w drugiej połowie 2018 roku.


W latach 2014-2020 fundusze na rzecz dobrostanu zwierząt wyniosły blisko 1,5 miliarda euro. Środki mają zachęcić do zwiększenie dobrostanu, który przekroczy nie tylko unijne, ale i krajowe minimalne wymagania.
- Obywatele UE stają się coraz bardziej zainteresowani dobrostanem zwierząt, a Unia ma jedne z najbardziej rygorystycznych regulacji w tym zakresie. Nasze kontrole będą okazją do sprawdzenia, czy te standardy są także obecne w praktyce - powiedział Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne kraje członkowskie w równej mierze ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie dobrostanu zwierząt hodowlanych. Od lutego 2012 roku, kiedy KE wprowadziła swoją strategię na lata 2012-2015, dbano, by wszystkie standardy były zachowane. Tylko w ten sposób WPR będzie działać poprawnie, a konsumenci mogą być spokojni o dobrostan na fermach.


al na podst. European Court of Auditors


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)