Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Nabór wniosków do prywatnego przechowywania masła, serów i OMP

Obrazek
Ruszył dzisiaj program pomocowy UE dotyczący uruchomienia mechanizmu wsparcia europejskiego rynku mleka – dopłat do prywatnego przechowywania sera, masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Na stronie ARiMR i KOWR są dostępne wnioski!
Dorota Kolasińska7 maja 2020, 08:44
Wczoraj informowaliśmy o sporym zainteresowaniu zakładów mleczarskich tym działaniem pomocowym, uruchomionym przez Komisję Europejską. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 kwietnia 2020 r. termin naboru wniosków rusza dzisiaj. Wczoraj na stronach ARiMR oraz KOWR nie było jeszcze dostępnych wniosków i wymagań, które muszą spełnić produkty objęte pomocą, faktycznie KE dała na przygotowanie ich niewiele ponad tydzień. 

– Z uwagi na ograniczoną pulę finansową środków przyznanych przez Komisję Europejską na mechanizmy "Dopłaty do prywatnego przechowywania", bardzo istotny jest termin złożenia wniosków. Mając na uwadze powyższe, KOWR zachęca do niezwłocznego składania wniosków – informuje KOWR. Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM twierdzi, że pula środków wyczerpie się jutro...

Zainteresowane pomocą podmioty powinny się spieszyć, gdyż KE przeznaczyła na pomoc dotyczącą przechowywania OMP i masła określoną pulę pieniędzy (ser ograniczony jest limitem ilościowym, w przypadku Polski wynosi on 8277 ton). 

Pamiętajmy, że o pomoc nie ubiegają się tylko polskie zakłady. W wielu państwach członkowskich wystąpiły bardzo poważne skutki kryzysu związanego z koronawirusem m.in. w Niemczech, Francji czy Włoszech. Zapewne przedstawiciele tamtejszych zakładów już w tej sprawie działają. 

Szczegółowe warunki udziału w mechanizmie oraz formularze wraz z niezbędnymi załącznikami wniosków można znaleźć na www.arimr.gov.pl, zakładka Rynki Rolne oraz KOWR www.kowr.gov.pl, zakładka Interwencja > mięso lub mleko i produkty mleczne.

– Wnioski na zawarcie umów na dopłaty do prywatnego przechowywania należy składać w Kancelarii w Centrali KOWR (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30) bezpośrednio, listownie, poprzez platformę ePUAP na adres skrytki podawczej /KOWR/SkrytkaESP (w przypadku składania wniosku przez ePUAP wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) lub na adres e-mail  kontakt@kowr.gov.pl (wniosek należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, a w przypadku braku podpisu kwalifikowanego oryginał wniosku należy niezwłocznie dosłać do Centrali KOWR w formie papierowej). Przedsiębiorco! Przed złożeniem wniosku o dopłatę upewnij się czy posiadasz aktualny nr EP nadany przez ARiMR – informuje KOWR. 

Oprac. dkol na podst. arimr.gov.pl/kowr.gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)