Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Nauka z praktyką na UP w Poznaniu

Obrazek

 Trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów dualnych „Żywienie zwierząt”, które łączą wiedzę o żywieniu zwierząt z praktyką w firmach paszowych.

Marcin Jajor7 lutego 2020, 10:33
Mające swoje początki w 2019 roku stacjonarne studia magisterskie „Żywienie zwierząt” o profilu praktycznym, które są prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach są realizowane we współpracy z kilkoma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze żywienia zwierząt, produkcji pasz oraz dodatków paszowych. Studia drugiego stopnia realizowane są przez 3 semestry (1,5 roku), podczas których studenci zdobywają wiedzę teoretyczną (7 miesięcy), a także praktyczną (8,5 miesiąca) poprzez uczestnictwo w praktykach kierunkowych i stażach zawodowych w renomowanych wytwórniach pasz i środków żywienia zwierząt.
 
W pierwszej edycji kierunku Żywienie zwierząt udział biorą: Agrifirm Polska sp. z o.o., Biochem, De Heus, JHJ Sp. z o.o., Josera Polska sp. z o.o. , Neorol sp. z o. o, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o., Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Lira sp. z o.o., Wytwórnia Premiksów LNB - Cargill Poland Sp. z o.o. oraz Wytwórnie Pasz Piast.
 
W ramach staży zawodowych, będących częścią programu studiów jest finansowane wynagrodzenie dla studentów, ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu oraz zwroty kosztów dojazdu na staż lub zwroty kosztów zakwaterowania podczas stażu. Dodatkowo plan studiów obejmuje kursy podnoszące kompetencje zawodowe, językowe i informatyczne.

Szczegółowy opis kierunku, a także informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Kierunek studiów dualnych Żywienie Zwierząt jest realizowany w ramach projektu "Żywienie Zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu" i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
opr. mj/UP w Poznaniu
Fot. Mikuła

Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)